Provoz školy a výuka do konce října

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vám poděkovat za dosavadní výbornou spolupráci, díky které se nám daří zvládat současnou složitou situaci velmi dobřeTak jak se onemocnění covid-19 šíří, objevují se samozřejmě případy onemocnění i mezi žáky školy a v jejich rodinách. Díky ohleduplnému a odpovědnému chování rodičů, kteří své děti nechávají doma v případech, kdy přišly do kontaktu s nemocnou osobou, nebo když se u nich objeví příznaky onemocnění, se nám daří v maximální možné míře udržovat prezenční výuku ve škole. Žádám Vás, abyste i v budoucnu, pokud budete mít podezření na onemocnění dítěte nebo v případě kontaktu s potenciálně nakaženou osobou, jednali stejně – dítě ponechte do vyjasnění situace doma, poraďte se s praktickým lékařem a informujte o situaci třídního učitele. My ve škole v maximální míře dodržujeme všechna potřebná opatření, abychom zpomalili nárůst onemocnění ve škole a v případě, že k němu dojde, byla nutná jen minimální karanténní opatření. Děláme vše, co je v našich silách, abychom výuku ve škole co nejvíce udrželi v běžném režimu, ovšem zároveň se intenzivně připravujeme na distanční výuku tak, abychom byli schopni ji zvládnout co nejlépe.

N. Hrebíková, ředitelka školy

PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŘÍJNA JE OVLIVNĚN MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTEV ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ TAKTO: 

Výuka na 1. stupni  

 • probíhá v běžném režimu (tedy jako dosud) do pátku 23. 10.  
 • školní družina i školní jídelna fungují do 23. 10. také.  
 • V týdnu od 26. 10. do 30. 10. jsou prodloužené podzimní prázdniny, v době těchto prázdnin školní jídelna ani školní družina nefungují. 
 • Prozatím je zrušena výuka plavání, hodiny budou v rozvrhu nahrazeny jinou výukou. 
 • Sledujte prosím rozvrh žáka a další informace ve Škole OnLine. 

 

Výuka na 2. stupni probíhá takto: 

Od 12. do 16.10.:

 • 6. ročník prezenční výuka 
 • 7. ročník distanční výuka 
 • 8. ročník prezenční výuka 
 • 9. ročník distanční výuka 

Od 19. do 23. 10.: 

 • 6. ročník distanční výuka 
 • 7. ročník prezenční výuka 
 • 8. ročník distanční výuka 
 • 9. ročník prezenční výuka 

  Od 26. do 30. 10.: 

podzimní prázdniny 

 

Prezenční výuka probíhá obvyklým způsobem – sledujte informace v rozvrhu žáka ve Škole OnLine.  Informace k organizaci distanční výuky naleznete v tomto článku Informace k distanční výuce pro 2. stupeň 

 

Provoz školní jídelny pro žáky 2. stupně: 

 • Všechny třídy na distanční výuce mají na týden, ve kterém distanční výuka probíhá, provedenou hromadnou odhláškuPokud mají rodiče zájem o školní stravování svého dítěte i v době distanční výuky, je třeba, aby ho ke stravování přihlásili nejpozději v níže uvedených termínech.  Je to nezbytné z organizačních důvodů, zejména kvůli zajištění surovin na přípravu obědů. V případě zájmu o stravování v době distanční výuky tedy přihlaste dítě v těchto termínech: 
 • nejpozději do 8.00 v pondělí 12. 10. žáky 7. a 9. ročníku (stravování 12. – 16. 10.) 
 • nejpozději do 8.00 v pondělí 19. 10. žáky 6. a 8. ročníku(stravování 19. – 23. 10.) 

Přihlášení žáci si budou moci odebrat stravu odděleně od žáků, kteří budou docházet na prezenční výuku. Oběd si mohou buď odnést domů v odnosné nádobě, nebo sníst ve vymezeném prostoru školní jídelny. O tom, v jakém čase je možné oběd vyzvednout, budou rodiče přihlášených žáků informováni. 

V době podzimních prázdnin 26. – 30. 10.školní jídelna nefunguje. 

Kroužky  

všechny kroužky, které probíhají ve škole (tedy pořádané školou i externími organizátory) zrušeny, a to od 9. 10. až do konce října. Školní kroužky prosím zatím neplaťte. 

 

SLEDUJTE PROSÍM WEB ŠKOLY, KDE BUDEME UVEŘEJŇOVAT DALŠÍ INFORMACE. 

 

 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content