stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Odložení voleb do školské rady

Odložení voleb do školské rady

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo prodlouženo funkční období stávající školské rady, volby nové školské rady by se měly uskutečnit do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu. Důvodem je skutečnost, že za stávajících podmínek není možné zajistit řádné konání voleb, zároveň je však třeba, aby byl zajištěn výkon pravomocí, které jsou stanoveny školským zákonem a jsou nezbytné pro fungování školy. Více naleznete v opatření MŠMT níže. 

priloha_836894183_0_OOP - skolske rady-final 2210_elpo
Skip to content