Odložení voleb do školské rady

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo prodlouženo funkční období stávající školské rady, volby nové školské rady by se měly uskutečnit do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu. Důvodem je skutečnost, že za stávajících podmínek není možné zajistit řádné konání voleb, zároveň je však třeba, aby byl zajištěn výkon pravomocí, které jsou stanoveny školským zákonem a jsou nezbytné pro fungování školy. Více naleznete v opatření MŠMT níže. 

priloha_836894183_0_OOP - skolske rady-final 2210_elpo

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content