Provoz školy a výuka od 30.11.

Od pondělí 30. listopadu dochází k další změně v provozu školy, na základě rozhodnutí vlády přechází k prezenční výuce celý 1. stupeň a 9. ročník, žáci 6., 7. a 8. ročníku budou mít od tohoto dne střídavou (rotační) výuku distanční a prezenční. Provoz školy tedy bude v týdnu od 30. 11. do 4. 12. organizován takto:

Výuka:

 • Přípravné třídy – prezenční výuka
 • 1. stupeň – prezenční výuka
 • 6.A, 6.B – prezenční výuka
 • 7.A, 7.B – distanční výuka
 • 8.A – distanční výuka
 • 8.B – prezenční výuka
 • 9.A, 9.B – prezenční výuka

(Pozn.: Pokud vláda neprovede další změnu v provozu škol, bude v následujícím týdnu od 7. 12. do 11. 12. organizována střídavá výuka tak, že prezenční výuka bude probíhat v 7.A, 7.B a 8.A, distanční výuka v 6.A, 6.B a 8.B. Žáci 9. ročníku by měli mít prezenční výuku i v tomto týdnu, jich se střídání netýká.)

Opatření platná při prezenční výuce:

 • všechny osoby ve škole používají po celou dobu pobytu ve škole roušky
 • ve škole je zajištěno intenzivní větrání
 • zvýšená hygiena rukou (mytí, dezinfekce)
 • udržování odstupu od dalších osob (v rámci možností)
 • menší úpravy rozvrhu z důvodu zákazu sportovních aktivit a z důvodu udržení homogenity skupin (týká se především volitelných předmětů a některých skupin výuky cizích jazyků)
 • zákaz zpěvu
 • omezení vstupu třetích osob do budovy školy (jen v odůvodněných případech při dodržení stanovených podmínek)
 • ve větší míře zařazení aktivit venku 
 • vyšší standardy úklidu a potřebná dezinfekce povrchů

Školní družina:

 • školní družina funguje v homogenních skupinách
 • provoz školní družiny po vyučování do 16.30, pro žáky 4. ročníku do 16.00
 • uplatnění pravidel pro prezenční výuku

Školní jídelna:

 • stravování probíhá při dodržení stanovených pravidel (menší počet osob, omezení kontaktu různých tříd, organizace vydávání, rozmístění stolů, dezinfekce a hygiena apod.)
 • žáci na distanční výuce se mohou přihlásit ke stravování nejpozději do 8.00 v pondělí 30. 11., jinak mají oběd odhlášen
 • žákům na distanční výuce je oběd, pokud si ho přihlásili, vydáván do přinesených nádob
 • na pracovišti Lobkovicovo je vstup pro žáky na distanční výuce možný jen přes vchod  pro cizí strávníky (roh budovy školy,  vlevo od hlavního vchodu – z pozice čelem ke vchodu), výdej obědů do přinesených nádob probíhá v době od 11.00 do 12.00.

Vážení rodiče,

snažíme se zajistit výuku, která bude co nejméně negativně ovlivněna stávající situací, zároveň ale chceme chránit zdraví žáků, zaměstnanců školy i jejich rodinných příslušníků. Neobejdeme se bez Vaší pomoci. Žádáme Vás tedy o spolupráci při zajištění provozu školy a také ve snaze minimalizovat šíření nemoci covid-19 ve škole, a to zejména v následujícím:

 • sledujte změny rozvrhu ve Škole OnLine (změny dělení skupin, mohou být odvolávány některé první nebo koncové hodiny tělocviku zejména na 2. stupni, abychom získali kapacitu na zajištění ostatního provozu v homogenních skupinách)
 • v případě žáků 6., 7. a 8. ročníku sledujte v rozvrhu žáka nastavení střídavé výuky pro daný týden (prezenční nebo distanční)
 • vybavte své dítě při prezenční výuce rouškou, sáčkem na její odkládání (při jídle) a také dostatečným množstvím náhradních roušek (zejména při delším pobytu dítěte ve škole a v družině)
 • vybavte dítě teplým oblečením, aby nenastydlo, neboť intenzivní větrání je nezbytné i při nízkých venkovních teplotách
 • počítejte s delším a častějším pobytem dětí venku (např. vycházky místo tělocviku, pobyt venku v rámci družiny), přizpůsobte tomu výběr oblečení a obuvi
 • při výskytu příznaků akutního infekčního onemocnění nebo v případě podezření na výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo v jeho blízkém okolí ponechte dítě v domácím léčení

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content