stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Třídní schůzky na dálku

Třídní schůzky na dálku

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemické situaci a k platným opatřením se  třídní schůzky na konci 1. čtvrtletí v obvyklé podobě nekonají. Posunul se i termín čtvrtletní pedagogické rady, která proběhla až 1. prosince.  Základní informace o hodnocení žáků dostanete od třídních učitelů prostřednictvím Školy OnLine. Pokud máte zájem o podrobnější informace o prospěchu svého dítěte, můžete využít individuální konzultace na dálku –  vyučujícím můžete zaslat dotaz prostřednictvím Školy OnLine, nebo je oslovit prostřednictvím e-mailu. Po dohodě s vyučujícím je možný i hovor v aplikaci Teams (s využitím účtu dítěte). Osobní konzultace ve škole jsou možné jen ve výjimečných případech, po předchozí dohodě a za dodržení všech stanovených pravidel (rouška, dezinfekce rukou, bezpečná vzdálenost, omezení počtu účastníků, volba takového termínu, aby nedošlo ke kontaktu s dalšími osobami).

Skip to content