Informace k postupu hygienické stanice při rozhodování o nařízení karanténních opatření

Vážení rodiče,

hlavní hygienička České republiky vydala nový metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, jak mají postupovat při rozhodování o nařízení karanténních opatření. V tomto pokynu jsou stanovena pravidla nově s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Tento metodický pokyn je používán i při rozhodování v situaci, že se onemocnění covid-19 objeví ve škole.

Nově platí, že látková rouška již není považována za dostatečnou ochranu při rizikovém kontaktu. Školní kolektiv patří mezi riziková prostředí, zejména proto, že není možné dodržovat mezi dětmi dostatečné rozestupy. Hlavní hygienička doporučuje používat raději jednorázové chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. Doporučujeme, abyste zvážili pro své děti při pobytu ve škole použití právě jednorázových chirurgických roušek, případně respirátorů FFP2. Jednak poskytují Vašemu dítěti vyšší ochranu, jednak to může mít vliv na to, jestli při výskytu onemocnění mezi dětmi ve třídě bude Vašemu dítěti nebo dalším dětem nařízeno karanténní opatření. Připomínáme také, že roušku je doporučeno při dlouhodobém užívání (např. při několikahodinovém pobytu ve škole) měnit, je třeba ji vyměnit vždy, pokud zvlhne, je tedy třeba, aby děti s sebou měly ve škole nejméně ještě jednu až dvě roušky na výměnu (záleží i na typu roušky, kterou používáte). Zároveň ovšem platí, že v případě potvrzení nákazy novou mutací viru  posuzují hygienici riziko  individuálně a mohou nařídit karanténní opatření i osobám, které se chránily jednorázovou rouškou či respirátorem.

Ve škole jsme přijali další opatření, zejména při stravování, abychom zajistili co největší možné rozestupy mezi žáky, vzdálenost 2 metrů však nelze ve školním prostředí vždy zajistit. Také dezinfekci všech prostor provádíme důsledně a ve zvýšené míře, používáme jednak doporučené dezinfekční prostředky s virucidním účinkem, jednak provádíme dezinfekci prostor pomocí ozonizéru. Dbáme i na dodržování dalších opatření – větrání, dezinfekce rukou, používání ochranných prostředků.

Další informace si můžete přečíst v tomto článku Pro nařízení karantény platí nová pravidla   nebo přímo v metodickém pokynu hlavní hygieničky

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content