Zajišťujeme nezbytnou péči o děti rodičů, kteří pracují ve zdravotnictví a v krizové infrastruktuře

MČ Praha 3 ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol určila několik škol, které se postarají o děti, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci,  pracovníci ve školství i sociálních službách nebo pracují v dalších povoláních, která jsou pro chod města nezbytná. Výčet profesí a oborů, kterých se toto týká, je stanoven v rozhodnutí primátora hl. m. Prahy, přehledně ho naleznete ZDE. Péče je zajištěna pro děti, které docházejí do mateřské školy, a pro žáky základní školy ve věku do 10 let.

Aktuálně jsou otevřeny dětské skupiny v ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121. Děti z prvního stupně základní školy se mohou zařadit do skupiny v budově školy na Lobkovicově náměstí, pro mladší děti je otevřena skupina v mateřské škole na detašovaném pracovišti v ulici Perunova.

V případě potřeby  jsou připraveny záložní kapacity na ZŠ Jeseniova a ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství, mládeže a sportu na magistrátu o péči o dítě. To je následně umístěno dle aktuální situace do určené školy.

Další informace k umisťování dětí a informace pro zaměstnavatele naleznete ZDE

Kontaktní osobou na MHMP pro zaměstnavatele je pan Mgr. Stanislav Sivaninec. Email stanislav.sivaninec@praha.eu

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content