stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Zajišťujeme nezbytnou péči o děti rodičů, kteří pracují ve zdravotnictví a v krizové infrastruktuře

Zajišťujeme nezbytnou péči o děti rodičů, kteří pracují ve zdravotnictví a v krizové infrastruktuře

MČ Praha 3 ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol určila několik škol, které se postarají o děti, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci,  pracovníci ve školství i sociálních službách nebo pracují v dalších povoláních, která jsou pro chod města nezbytná. Výčet profesí a oborů, kterých se toto týká, je stanoven v rozhodnutí primátora hl. m. Prahy, přehledně ho naleznete ZDE. Péče je zajištěna pro děti, které docházejí do mateřské školy, a pro žáky základní školy ve věku do 10 let.

Aktuálně jsou otevřeny dětské skupiny v ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121. Děti z prvního stupně základní školy se mohou zařadit do skupiny v budově školy na Lobkovicově náměstí, pro mladší děti je otevřena skupina v mateřské škole na detašovaném pracovišti v ulici Perunova.

V případě potřeby  jsou připraveny záložní kapacity na ZŠ Jeseniova a ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství, mládeže a sportu na magistrátu o péči o dítě. To je následně umístěno dle aktuální situace do určené školy.

Další informace k umisťování dětí a informace pro zaměstnavatele naleznete ZDE

Kontaktní osobou na MHMP pro zaměstnavatele je pan Mgr. Stanislav Sivaninec. Email stanislav.sivaninec@praha.eu

Skip to content