Individuální vzdělávání žáka („domácí vzdělávání”)

Individuální vzdělávání žáka, laicky označované také jako domácí vzdělávání, má podmínky stanovené ve školském zákoně. O jeho povolení rozhoduje ředitel školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, a to na základě písemné žádosti rodičů. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve školském zákoně, ale nemá předepsanou formu. K žádosti musí být přiloženo vyjádření školského poradenského zařízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Důležitou podmínkou je vzdělání osoby, která bude žáka vzdělávat, pro vzdělávání žáka na 1. stupni ZŠ musí mít alespoň střední vzdělání s maturitou, pro vzdělávání žáka na 2. stupni vysokoškolské vzdělání (obor vzdělání není důležitý).

Je třeba zachovat postup řízení – vzhledem k tomu, že ředitel školy může rozhodnout o individuálním vzdělávání jen v případě žáka, který byl do školy přijat, je nutné v případě dítěte, které zatím není žákem školy, nejprve požádat o přijetí dítěte ke vzdělávání nebo o povolení přestupu na jinou základní školu, a teprve po skončení tohoto řízení, kdy ředitel školy rozhodne o přijetí žáka nebo povolí jeho přestup, je možné žádat o individuální vzdělávání.

Ředitel školy posuzuje, zda jsou splněny stanovené podmínky pro individuální vzdělávání, posuzuje i důvody pro tuto formu vzdělávání, které rodiče v žádosti uvedli. Pokud jsou důvody závažné a všechny podmínky jsou splněny, ředitel školy individuální vzdělávání povolí. Školský zákon také jasně stanovuje, za jakých okolností ředitel školy individuální vzdělávání žáka ukončí, dojde k tomu v případě, že zákonný zástupce neplní stanovené podmínky, žák neprospívá, nebo na základě žádosti zákonných zástupců.

Školský zákon stanovuje, že žák, který se vzdělává individuálně, musí být na konci každého pololetí školou přezkoušen. Součástí přezkoušení na naší škole je i portfolio prací žáka, přezkoušení je samozřejmě přizpůsobeno věku žáka a jeho speciálním vzdělávacím potřebám. Obsah vzdělávání a požadavky na žáka vycházejí ze školního vzdělávacího programu. Škola také poskytuje rodičům (vzdělavatelům) metodickou pomoc a konzultace.

Podrobnější informace o legislativní úpravě, stanovených podmínkách a o obsahu žádosti naleznete ZDE

Individuální vzdělávání volí někteří rodiče  dlouhodobě, protože ho považují za formu vhodnější pro své dítě (z důvodů jeho speciálních potřeb, pobytu v zahraničí nebo na místě vzdáleném od školy, ze zdravotních důvodů apod.), může to být ale i řešení dočasné, třeba na jedno pololetí.

Pokud zvažujete, zda požádat o individuální vzdělávání dítěte, kontaktujte ředitelku školy. Domluvíme si setkání, na kterém probereme podrobněji všechny podmínky a organizaci i průběh individuálního vzdělávání.

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content