Rady a tipy pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučení, jak může zákonný zástupce pomoci dítěti připravit se na zahájení povinné školní docházky

Školní zralost a připravenost dítěte na zahájení školní docházky

Další informace a doporučení naleznete také na webu SpoluDoma.cz, který pro rodiče připravují pracovníci pražských pedagogicko-psychologických poraden, informace k přípravě na školní docházku naleznete sekci Příprava na školu, zápis do 1. třídy

Další články:

Skip to content