stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Prev-Centrum nabízí službu vzdálené podpory

Prev-Centrum nabízí službu vzdálené podpory

V rámci služby je nabízena konzultace a podpora dětem, rodičům i pedagogům.

Děti mohou využít služeb v případě že:

·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku

·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit

·         Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

 

Rodiče a pedagogové se mohou na Prev-centrum obrátit v případě kdy:

·         Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)

·         Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky

·         Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času

·         Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

 

Další informace o službě naleznete v přiloženém letáku či na našich webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum

 

Skip to content