Pilotní projekt PCR testování žáků ze slin

Naše škola je zapojena do pilotního projektu informativního screeningu RT-PCR testování žáků na covid-19 metodou pooling, který realizuje zřizovatel školy, Městská část Praha 3. Více informací o metodě testování a také společnosti Anygence, která bude testování zajišťovat, se dozvíte v přiloženém informačním letáku (viz níže, na konci článku).

Testování touto metodou začíná ve škole v pondělí 10. května, zatím pouze ve dvou třídách, a to v 8.A a v 9.A. V ostatních třídách proběhne testování  antigenními testy stejně, jako probíhalo doposud.

Pro třídy 8.A a 9.A, zařazené do pilotního projektu, tedy od pondělí 10. května platí následující:

  • testování se uskuteční v pondělí 10. května metodou PCR i antigenním testem 
  • odběr vzorků  pro PCR test je prováděn pouze ze slin, odběr vzorku pro antigenní test samoodběrem z nosu
  • vzhledem k tomu, že je použita metoda PCR, nemusí se žáci testovat znovu ve čtvrtek 13. května, je tedy pouze jeden testovací den v týdnu
  • v případě pozitivního výsledku testu bude informováno vedení školy, které ihned informuje rodiče jak o tomto výsledku, tak o dalším postupu  (je třeba kontaktovat dětského lékaře, který vypíše žádanku na konfirmační test, o opatřeních rozhoduje hygienická stanice)
  • Je nutné dodržet následující pravidlo: 20 MINUT PŘED ODBĚREM NEPÍT, NEJÍST, NEŽVÝKAT ŽVÝKAČKU, NEKOUŘIT
P3_informace pro zákonné zástupce_06052021

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content