Testování žáků na covid-19

Ve škole postupně přecházíme na informativní screening RT-PCR testy metodou pooling.
Navazujeme tak na
pilotní testování, které proběhlo ve škole 10. 5. 2021
 
Plánovaný režim testování: 
 • žáci 1. stupně a PT:
  17. 5.
  – Antigenní test ve škole
  od  24. 5. – PCR test ve škole s frekvencí 1x za 14 dní – testovací den pondělí
 • žáci 2. stupně:
  od  17. 5.
  – PCR test ve škole s frekvencí 1x za 14 dní – testovací den pondělí
 • žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v době hromadného testování budou testováni bezprostředně po svém příchodu do školy antigenním nebo RT-PCR testem

  Další informace k testování:
 • odběr vzorků pro PCR test je prováděn dětmi samoodběrem slin odplivnutím do uzavíratelné nádobky, vzorky se odvážejí k vyhodnocení do laboratoře 
 • vzhledem k tomu, že je použita metoda PCR, nemusí se žáci testovat každý týden
 • je nutné dodržet následující pravidlo: 20 MINUT PŘED ODBĚREM NEPÍT, NEJÍST, NEŽVÝKAT ŽVÝKAČKU, NEKOUŘIT
Informace o výsledcích testování dostává ředitelka školy v testovací den odpoledne nebo večer.

V případě pozitivního výsledku testu bude škola neprodleně informovat zákonné zástupce žáka, kterého se pozitivní výsledek týká.
Je třeba, aby v takovém případě kontaktovali rodiče dětského lékaře, který vypíše žádanku na konfirmační test, o dalších opatřeních rozhoduje hygienická stanice.

Otázky a odpovědi k testování PCR testem

Souhrnný report výsledků testů za testovací den budeme vyvěšovat zde pod daty jednotlivých testovacích dnů:

Výsledky 17. května (2. stupeň)

Výsledky 24. května (1. stupeň)

 • V souhrnu výsledků testů 24. 5. je uvedeno, že jeden vzorek byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový, musí být ověřen konfirmačním testem. Rodiče dítěte s rizikovým výsledkem testu a rodiče ostatních žáků v dané třídě byli informováni. Výsledky testů v ostatních třídách jsou negativní.
 • Výsledek ověřovacího testu ze dne 25. 5. je negativní, ve škole tedy nemusí být nastavena žádná mimořádná opatření.

Výsledky 31. května (2. stupeň)

Výsledky 7. června (1. stupeň)

 • Při vyhodnocení testů ze dne 7. června byl označen jeden vzorek jako rizikový, musí být ověřen konfirmačním testem. Rodiče v dané třídě byli informováni, výsledky testů v ostatních třídách jsou negativní.
 • Konfirmační test onemocnění covid-19 u jednoho z dětí potvrdil, hygienická stanice provedla šetření a trasování, vyhodnotila situaci a rozhodla o karanténních opatřeních, která se netýkají celé třídy.

Výsledky 14. června (2. stupeň)

 • Všechny vzorky ze dne 14. června byly vyhodnoceny jako negativní.

Výsledky 21. června (1. stupeň)

 • Všechny vzorky ze dne 21. června byly vyhodnoceny jako negativní.

Výsledky 22. června (6.A)

 • Mimořádně byla testována třída 6.A dne 22. června, všechny vzorky byly vyhodnoceny jako negativní.

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content