stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Školní psycholog

Školní psycholog

Od září na naší škole působí školní psycholog – Mgr. Marta Helingerová.
 
 
Všichni žáci školy i jejich rodiče se mohou obrátit na školního psychologa, pokud se potřebují poradit nebo probrat otázky týkající se učení, motivace, problémy s chováním, komunikace s učiteli nebo spolužáky, vztahy ve třídě
 
 
Konzultační hodiny: 
úterý – pracoviště Perunova 
              9.40 – 11.40 učebna angličtiny v přízemí
              13.00 – 16.30 (po domluvě) kuchyňka v přízemí
 
středapracoviště Lobkovicovo
               9.40 – 11.40 místnost vedle modré družiny (“modrá poradna”)
               13.00 – 16.30 (po domluvě) kuchyňka v přízemí
 
čtvrtekpracoviště Lobkovicovo
              9.40 – 11.40 místnost vedle modré družiny (“modrá poradna”)
 
Kontakt
tel.: 267 310 706 (je možno zanechat vzkaz, školní psycholožka v případě potřeby rodiče kontaktuje)
 
Školní psycholog poskytuje žákům školy, jejich rodičům a pedagogům komplexní služby, které vychází ze standardních činností školního psychologa vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V případě potřeby kontaktuje rodiče žáků a navazuje s nimi další spolupráci.
Skip to content