Výuka angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 5. – 9. ročníku

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

angličtina je vstupenka do světa informací a zábavy, rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměli mluvené angličtině a nebály se mluvit.
Pro školy není úplně jednoduché vždy zajistit rodilé mluvčí a dostatek hodin konverzace s nimi. Pomoct školám a školákům z Prahy 3 v této oblasti je jedna z priorit městské části.

Proto i v letošní školním roce městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím.

Bližší informace ke kurzům najdete níže.

 

Z minulých let máme na kurzy velmi dobré reference od rodičů i dětí. Přejeme i vašim dětem, ať se jim líbí!

 

VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

 

Učíme děti milovat jazyky a mluvit bez ostychu.
Používáme moderní učebnice a metodiku pro Young Learners.

·        Kurzy vedou zkušení lektoři – rodilí mluvčí.

·        Vyučujeme zábavnou srozumitelnou formou.

·        Volíme metodiku s ohledem na věk.

·        Rozvíjíme komunikační dovednosti.

 

Přihlásit se

 

https://www.jazykovka.info/wp-content/uploads/sites/2/skupinove-kurzy-pro-deti.jpg

 

 

Kroužky jsou pro žáky škol Prahy 3 dotované Městskou částí Praha 3. 

 

Cena, přihlášení a organizace školního roku

·       Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.–9. tříd.

·       Kroužek ve školním roce 2021/2022 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.

·       Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci.
Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky.
Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

·       Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2021/2022 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka,
běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500 na pololetí.

·       Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném.
Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.

·        V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. 608 602 611.

·         

Aktuálně nabízíme tyto kurzy:

ZŠ Lupáčova

·        Po 14:15–15:15 (5. + 6. třída) – kurz je obsazen

·        Po 15:15–16:15 (7. + 8. třída)

·        Út 14:15–15:15 (9. třída)

 

ZŠ Pražačka

·        5. třída

·        6. třída

·        St 14:30-15:30 (7. třída) učebny nám. Míru 

·        St 15:30-16:30 (8. + 9. třída) učebny nám. Míru 

ZŠ Lobkovicovo nám.

·        Út 14:00-15:00 (5. třída)

·        Čt 14:00-15:00 (5. třída)

·        Út 15:00-16:00 (6. třída)

·        Út 15:00-16:00 (7. třída)

·        Čt 15:00-16:00 (8. třída)

·        Čt 15:00-16:00 (9. třída)

 

ZŠ Jeseniova

·        5. třída

·        6. třída

·        7. třída

·        8. třída

·        9. třída

 

Pokud se najde dost zájemců i z vaší školy, může být kroužek po dohodě s vedením základní školy otevřen i u vás!

 

Za Odbor školství Prahy 3

S pozdravem

Mgr. Dagmar Ouřadová
referentka/ tajemnice Výboru pro výchovu a vzdělávání
koordinátorka kurzů AJ za městskou část

Městská část Praha 3
Odbor školství

Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3
+420 222 116 514
+420 732 535 701
ouradova.dagmar@praha3.cz
www.praha3.cz

kancelář 606

 

 

 

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content