Testování žáků 8. a 15. listopadu – informace

AKTUALIZOVÁNO

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 8. listopadu a 15. listopadu ve škole screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. testování proběhne pomocí neinvazivních antigenních testů SEJOY, vzorky pro testování jsou získávány samoodběrem. 

Pokud žák nebude ve škole v uvedené dny přítomen nebo přijde později, bude se testovat po příchodu do školy. Svůj příchod v tom případě ohlásí třídnímu učiteli nebo vyučujícímu první hodiny (v případě pozdějšího příchodu aktuální hodiny).
Pravidla jsou obdobná, jako při předchozích vlnách testování (na jaře nebo na začátku školního roku). Dbáme rovněž na dodržení pravidla, že až do vyhodnocení testů mají děti nasazený respirátor (roušku). Dodržování tohoto opatření je důležité pro omezení rizikových kontaktů, a tedy i pro rozhodnutí hygieniků o karanténních opatřeních pro žáky ve třídě v případě pozitivního testu.

V případě pozitivního výsledku testu musí žák vyčkat v izolační místnosti na příchod rodičů, kteří si ho ze školy vyzvednou. Rodiče by měli bezodkladně kontaktovat dětského lékaře, výsledek screeningového antigenního testu je třeba ověřit PCR testem.

Testovat se nemusí žák, který:

  • má  nejméně 14 dnů po plně dokončeném očkování proti onemocnění covid-19
  • je v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19 (v současné době je ochranná lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • doloží výsledek platného testu provedeného na odběrovém místě (platnost 24 hodin u antigenního testu, 72 hodin u PCR testu)

Potvrzení, které tyto skutečnosti dokládá, musí žák předložit třídnímu učiteli před testováním, nebo ho může zákonný zástupce zaslat v elektronické podobě třídnímu učiteli předem. Škola informace zaeviduje.

Pokud žák testování nepodstoupí, může se účastnit prezenční výuky i dalších aktivit ve škole i ve školní družině, ale za dodržení těchto podmínek:

  • je povinen nosit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, tedy ve společných prostorách i v době výuky při sezení v lavici, při pobytu ve venkovních prostorech pak tehdy, když není možné dodržet rozestup 1,5 m
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, na cvičení venku se musí převlékat s odstupem od ostatních
  • nesmí zpívat, pokud nelze dodržet rozestup 2 m
  • při konzumaci jídla a nápojů musí dodržet odstup od ostatních, jídlo a nápoje konzumuje v sedě v lavici nebo u stolu.

Uvedené podmínky je třeba dodržovat po dobu stanovenou v mimořádném opatření, tedy do 21. listopadu 2021.

Zákonný zástupce, který si nepřeje, aby se dítě testování účastnilo, informuje o této skutečnosti písemně ředitelku školy (prostřednictvím třídního učitele).

Podle sdělení ministra školství by mělo testování žáků proběhnout i v termínech 22. a 29. listopadu. Předpokládáme, že pravidla pro testování, a tedy i jeho organizace, zůstanou stejné. Škola ale zatím nemá k tomuto opatření konkrétní informace, budeme tedy rodiče dále informovat, jakmile sami informace obdržíme.

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content