Třídní schůzky

Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí školního roku jsme s ohledem na protiepidemická opatření připravili následovně:

  1. Společná schůzka rodičů žáků třídy s třídním učitelem online – proběhne ve dvou možných termínech 16. nebo 18. listopadu, termín a čas upřesní třídní učitel
  2. Individuální konzultace ve škole –  jen po domluvě rodiče s vyučujícím (např. zprávou ve Škole OnLine nebo e-mailem) v době konzultačních hodin 23. listopadu od 15.30 do 18.00 (Žádáme rodiče, aby si předem s daným vyučujícím domluvili čas schůzky, setkávání osob v budově školy je třeba omezit.)
  3. Individuální online konzultace – na základě domluvy v termínu zvoleném podle časových možností rodiče i vyučujícího.

Informace o hodnocení prospěchu dítěte naleznete ve Škole Online.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content