stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí školního roku jsme s ohledem na protiepidemická opatření připravili následovně:

  1. Společná schůzka rodičů žáků třídy s třídním učitelem online – proběhne ve dvou možných termínech 16. nebo 18. listopadu, termín a čas upřesní třídní učitel
  2. Individuální konzultace ve škole –  jen po domluvě rodiče s vyučujícím (např. zprávou ve Škole OnLine nebo e-mailem) v době konzultačních hodin 23. listopadu od 15.30 do 18.00 (Žádáme rodiče, aby si předem s daným vyučujícím domluvili čas schůzky, setkávání osob v budově školy je třeba omezit.)
  3. Individuální online konzultace – na základě domluvy v termínu zvoleném podle časových možností rodiče i vyučujícího.

Informace o hodnocení prospěchu dítěte naleznete ve Škole Online.

Skip to content