Třídní schůzky

Třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí školního roku jsme s ohledem na protiepidemická opatření připravili následovně:

  1. Společná schůzka rodičů žáků třídy s třídním učitelem online – proběhne ve dvou možných termínech 16. nebo 18. listopadu, termín a čas upřesní třídní učitel
  2. Individuální konzultace ve škole –  jen po domluvě rodiče s vyučujícím (např. zprávou ve Škole OnLine nebo e-mailem) v době konzultačních hodin 23. listopadu od 15.30 do 18.00 (Žádáme rodiče, aby si předem s daným vyučujícím domluvili čas schůzky, setkávání osob v budově školy je třeba omezit.)
  3. Individuální online konzultace – na základě domluvy v termínu zvoleném podle časových možností rodiče i vyučujícího.

Informace o hodnocení prospěchu dítěte naleznete ve Škole Online.

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content