stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Vyzvedávání obědů do přinesených nádob

Vyzvedávání obědů do přinesených nádob

V případě nemoci nebo karantény žáka je možné vyzvednout oběd do přinesených nádob vždy v době od 11.00 do 12.00. Obědy se vydávají odděleně v horní jídelně, vstup je možný jen vchodem pro cizí strávníky (z pohledu stojícího proti hlavnímu vchodu školy je vchod pro cizí strávníky na levém rohu budovy školy).

Oběd může vyzvednout jen osoba, která není v karanténě ani v izolaci a která nemá příznaky onemocnění. Je také nutné dodržovat platná protiepidemická pravidla – vstup je možný jen se zakrytými dýchacími cestami.

Skip to content