Vyzvedávání obědů do přinesených nádob

V případě nemoci nebo karantény žáka je možné vyzvednout oběd do přinesených nádob vždy v době od 11.00 do 12.00. Obědy se vydávají odděleně v horní jídelně, vstup je možný jen vchodem pro cizí strávníky (z pohledu stojícího proti hlavnímu vchodu školy je vchod pro cizí strávníky na levém rohu budovy školy).

Oběd může vyzvednout jen osoba, která není v karanténě ani v izolaci a která nemá příznaky onemocnění. Je také nutné dodržovat platná protiepidemická pravidla – vstup je možný jen se zakrytými dýchacími cestami.

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content