Změny opatření od 17. ledna

Od 17. ledna dochází k některým změnám protiepidemických opatření:

  • Testování probíhá jednou týdně v pondělí (první vyučovací den v týdnu). Na dále platí, že pokud není žák při testování v pondělí ráno přítomen, testuje se při příchodu do školy (hlásí se třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy).
  • Karanténa se nově nařizuje všem osobám, které byly s osobou s prokázaným onemocněním v kontaktu, tedy i očkovaným a těm, kteří onemocnění prodělali.
  • Karanténa trvá 5 dní, není nutné podstoupit PCR test, pokud se neobjeví příznaky.
  • Pokud je karanténa ukončena po 5 dnech, používá žák po dobu 5 dní ve škole ochranu dýchacích cest (respirátor) trvale, tedy i při výuce (platí již od 11. ledna)

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content