Změny opatření od 17. ledna

Od 17. ledna dochází k některým změnám protiepidemických opatření:

  • Testování probíhá jednou týdně v pondělí (první vyučovací den v týdnu). Na dále platí, že pokud není žák při testování v pondělí ráno přítomen, testuje se při příchodu do školy (hlásí se třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy).
  • Karanténa se nově nařizuje všem osobám, které byly s osobou s prokázaným onemocněním v kontaktu, tedy i očkovaným a těm, kteří onemocnění prodělali.
  • Karanténa trvá 5 dní, není nutné podstoupit PCR test, pokud se neobjeví příznaky.
  • Pokud je karanténa ukončena po 5 dnech, používá žák po dobu 5 dní ve škole ochranu dýchacích cest (respirátor) trvale, tedy i při výuce (platí již od 11. ledna)

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content