stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému

V současné době platí opět tzv. krizové ošetřovné. Vyplácí se v případě karantény nebo uzavření třídy v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19.

Platí následující:

  • Vyplácí se za období od 1. 11. do 28. 2.
  • Na ošetřovné mají nárok rodiče (případně jiní příbuzní) dětí do 10 let.
  • Rodiče na formuláři žádosti uvádějí čestné prohlášení o karanténě (potvrzení škola, hygienická stanice ani lékař nevydávají).
  • Nárok mají rovněž rodiče dětí starších 10 let, pokud má dítě závažné speciální vzdělávací potřeby, v tom případě je potřeba speciální formulář potvrzený školou.

Více informací naleznete na těchto odkazech:

Krizové ošetřovné – základní informace

Informace k podávání žádostí

Žádost o ošetřovné

Skip to content