Doučování žáků škol – Národní plán obnovy

 Národní plán doučování, který byl realizován v rámci národního plánu obnovy od září 2021 na podporu doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v důsledku dlouhodobé distanční výuky, pokračuje i v roce 2022. Také naše škola získává v rámci tohoto projektu finanční prostředky na podporu doučování těch žáků, kteří splňují podmínky stanovené v národním plánu (tedy jde o žáky ohrožené školním neúspěchem v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19). Finanční prostředky přiděluje školám Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR, finance poskytuje Evropská unie z fondu pro oživení a odolnost Next Generation EU.

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content