Doučování žáků škol – Národní plán obnovy

 Národní plán doučování, který byl realizován v rámci národního plánu obnovy od září 2021 na podporu doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v důsledku dlouhodobé distanční výuky, pokračuje i v roce 2022. Také naše škola získává v rámci tohoto projektu finanční prostředky na podporu doučování těch žáků, kteří splňují podmínky stanovené v národním plánu (tedy jde o žáky ohrožené školním neúspěchem v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19). Finanční prostředky přiděluje školám Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy ČR, finance poskytuje Evropská unie z fondu pro oživení a odolnost Next Generation EU.

Další články:

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content