Testování žáků na onemocnění covid-19 od 3. ledna 2022

Od 3. ledna 2022 platí upravená pravidla pro screeningové testování žáků i zaměstnanců škol antigenními testy, a to na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí vlády, mění se i postup v případě pozitivního testu žáka třídy. V souladu s těmito pravidly a  podle pokynů ministerstva školství bude testování ve škole probíhat takto:

Termíny a frekvence testování:

 • V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se testování koná dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování.
 • V období od 17. ledna 2022 probíhá testování jednou týdně, vždy v pondělí (příp. v první vyučovací den), termín ukončení tohoto pravidelného testování není v tuto chvíli stanoven.

Průběh testování:

Testují se všichni žáci bez výjimky, tedy i žáci s ukončeným očkováním nebo v ochranné lhůtě po onemocně (stejné opatření platí i pro pracovníky školy). Testování se provádí neinvazivními antigenními testy, které škole dodává ministerstvo školství, testy jsou hrazeny z finančních prostředků EU, pro žáky jsou tedy zdarma. Testování se týká všech žáků základní školy včetně žáků v přípravných třídách. Testovat se nemusí žák, který předloží platný doklad o negativním výsledku testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb. Platnost PCR testu je 72 hodin, platnost RAT (rychlý antigenní test) 24 hodin.

Testování probíhá vždy ráno před začátkem vyučování, žádáme proto žáky i jejich rodiče, aby v testovací dny přicházeli do školy s dostatečným předstihem, aby byla výuka v rámci první vyučovací hodiny narušena co nejméně (žáci 1. stupně mohou přicházet od 7.30, žáci 2. stupně od 7.40). Pokud žák není v době testování ve škole přítomen, otestuje se ihned po svém příchodu do školy. Ohlásí se třídnímu učiteli, v případě nepřítomnosti třídního učitele v kanceláři školy.

Jestliže se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky a docházet do školní družiny, ale je povinen dodržovat následující opatření:

 • po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (rouška nebo respirátor), tedy i při výuce a sezení v lavici,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, cvičit venku může, ale převlékat se musí s odstupem od ostatních,
 • nesmí zpívat, pokud není možné dodržet od ostatních odstup 2 metry,
 • konzumovat jídlo a nápoje musí s odstupem od ostatních, při konzumaci musí sedět u stolu nebo v lavici,
 • používá jen takové hygienické zařízení, které mu škol určí.

 

Výsledky testů a další postup v případě pozitivního výsledku screeningového AG testu žáka:

 • Pokud je výsledek testu negativní, žák se účastní prezenční výuky a dalších aktivit ve škole, musí přitom dodržovat aktuálně platná všeobecná opatření, mohou se ho týkat další opatření, pokud byl v rizikovém kontaktu s osobou s podezřením na onemocnění nebo s potvrzeným onemocněním.
 • Pokud je výsledek testu neprůkazný, žák test opakuje, aby byl získán průkazný výsledek testu (pozitivní nebo negativní).
 • V případě pozitivního výsledku je žák neprodleně izolován v izolační místnosti školy, kde vyčká na příchod zákonného zástupce. Škola ihned informuje zákonné zástupce žáka, ti si žáka co nejdříve ze školy vyzvednou a zajistí kontrolní PCR test. Škola předá informaci o pozitivním výsledku AG testu do systému hygienické služby a pracovník hygienické stanice vystaví žákovi elektronickou žádanku na PCR test. Žádáme zákonné zástupce, aby o výsledku PCR testu informovali co nejdříve školu, aby mohla být opatření platná pro spolužáky buď ukončena, nebo aby byla přijata opatření karanténní. V případě pozitivního výsledku PCR testu kontaktují zákonní zástupci dítěte dětského praktického lékaře, který nařídí dítěti izolaci.

Opatření pro spolužáky žáka, který má pozitivní výsledek AG testu:

Pro všechny žáky, kteří byli s žákem s pozitivním výsledkem školního testu v rizikovém kontaktu (stejná třída, skupina nebo oddělení v posledních 2 dnech před testem) se postupuje podle systému „test to stay“. To znamená, že až do doby, než bude znám výsledek PCR testu tohoto žáka, se mohou účastnit dále prezenční výuky a aktivit školní družiny, ale musí každý následující den ráno před vyučováním provést antigenní test a dodržovat při pobytu ve škole následující opatření:

 • používat ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor) po celou dobu
 • jejich skupina se nesmí mísit s jinými skupinami
 • používat jen vyčleněné hygienické zařízení, pokud má škola podmínky pro to, aby jim je vyčlenila
 • při konzumaci jídla a nápojů ve školní jídelně dodržovat odstup alespoň 1,5 metru od žáků jiných tříd a skupin
 • nesmí zpívat, pokud není možné dodržet odstup 2 metry
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, cvičit venku může, ale při převlékání je třeba dodržovat odstup. 

Další postup záleží na výsledku PCR testu žáka, který měl pozitivní výsledek AG testu:

 • Pokud je výsledek negativní, vrátí se všichni žáci k prezenční výuce a aktivitám ve škole za všeobecně platných podmínek.
 • Pokud je výsledek pozitivní, vyhodnotí pracovníci hygienické stanice rizikovost kontaktů a nařídí karanténní opatření v souladu s aktuální metodikou pro ty žáky, u kterých to shledají jako potřebné.

Výše popsaná opatření se uplatní zejména při testování ve čtvrtek, při pondělním testování by neměli být žáci v předchozích 2 dnech v rizikovém kontaktu. Může se však stát, že pracovníci hygienické stanice vyhodnotí jako rizikový kontakt, ke kterému došlo ve škole již před víkendem, pak mohou nařídit karanténní opatření pro vybrané žáky i v tomto případě. 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content