Aktuální informace k výuce v souvislosti s karanténními opatřeními

ČLÁNEK JE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁN A AKTUALIZOVÁN

V tomto článku uvádíme základní informace, konkrétní a podrobnější informace jsou vždy zasílány rodičům žáků, kterých se opatření týkají, nebo kteří by se mohli setkat s rizikovým kontaktem.

 

 • 17. února: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy ve škole 14. 2., karanténní opatření se týká žáků 9.A a několika žáků 9.B
 • 14. února: Onemocnění bylo potvrzeno u jednoho z žáků, kteří se účastnili zimní školy v přírodě pracoviště Perunova, hygienická stanice rozhodla o karanténním opatření pro účastníky akce.
 • 14. února: Potvrzeno onemocnění žáka 6.B, který byl naposledy ve škole 11. 2., karanténní opatření bylo vyhlášeno pro žáky 6.B a několik žáků 6.A a 6.C 
 • 9. února: Potvrzení onemocnění u žáka 4.B, který byl naposledy ve škole 7. 2., karanténní opatření vyhlášeno pro spolužáky v rizikovém kontaktu ze 4.B a několik žáků třídy 3.B (kontakt ve školní družině)
 • 9. února: Potvrzeno onemocnění u žáka 7.B, poslední kontakt 8. 2., karanténní opatření pro žáky v rizikovém kontaktu ze 7.B a některé žáky 7.A (společná výuka cizího jazyka a volitelného předmětu)
 • 7. února: Potvrzeno onemocnění u žáka 4.B, naposledy s ostatními v kontaktu 3. 2., karanténní opatření pro žáky 4.B v rizikovém kontaktu
 • 4. února: Potvrzené onemocnění žáka 3.C, poslední datum kontaktu 3. února, karanténní opatření pro spolužáky v rizikovém kontaktu
 • 4. února: Potvrzené onemocnění u žáka 6.B, který byl naposledy ve škole 31. 1., karanténní opatření pro spolužáky v rizikovém kontaktu
 • 31. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 4.C, vzhledem k tomu, že žáci třídy používali respirátory v návaznosti na předchozí karanténu, rozhodla hygienická stanice, že se nejedná o rizikový kontakt a karanténní opatření není třeba
 • 31. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 6.A, který byl naposledy s ostatními v kontaktu 26. 1., hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních
 • 31. ledna: Potvrzeno onemocnění u žáka 9.B, karanténní opatření se týká žáků 9.B a části žáků 9.A
 • 27. ledna: Potvrzeno onemocnění u žáka 1.A, naposledy byl ve škole 21. 1., nařízeno karanténní opatření
 • 25. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 6.A, karanténní opatření pro žáky v rizikovém kontaktu ze 6.A a několik žáků z 6.B (společná výuka)
 • 24. ledna: Potvrzené onemocnění žáka 9.A, naposledy ve škole 20. 1., nařízené karanténní opatření pro spolužáky v rizikovém kontaktu
 • 24. ledna: Potvrzeno onemocnění u několika dalších žáků třídy 5.A, hygienická stanice upravila karanténní opatření (prodloužení z důvodu pozdějšího rizikového kontaktu)
 • 23. ledna: Potvrzené onemocnění ped. pracovníka (ŠD), vzhledem k užívání ochrany dýchacích cest v kontaktu se žáky nenařídila hygienická stanice karanténní opatření
 • 23. ledna: Potvrzené onemocnění u 3 žáků třídy 7.B, nařízeno karanténní opatření pro žáky 7.B v rizikovém kontaktu a pro část žáků 7.A (společná výuka)
 • 23. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 3.A, nařízeno karanténní opatření ve třídě 3.A a části žáků 3.B (školní družina)
 • 22. ledna: Potvrzené onemocnění u ped. pracovníka, vzhledem k užívání ochrany dých. cest tímto pedagogem i žáky (po předchozí karanténě) nejde podle hygienické stanice o rizikový kontakt
 • 22. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 1.C, poslední kontakt se spolužáky 18. 1., nařízeno karanténní opatření
 • 21. ledna: Potvrzené onemocnění u žáka 5.A, ve třídě nařízeno karanténní opatření
 • 21. ledna: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, hygienická stanice upravila karanténní opatření (prodloužení z důvodu pozdějšího kontaktu)
 • 20. ledna: Ve třídě 8.A bylo potvrzeno onemocnění  u žáka, který byl naposledy ve škole 19. 1., karanténní opatření bylo nařízeno pro žáky 8.A a část žáků 8.B (společná výuka)
 • 20. ledna: Bylo potvrzeno onemocnění u pedagoga, karanténní opatření se týkají tříd: 4.A, 6.C, 7.A, 7.B, 9.A
 • 20. ledna: Ve třídách 4.C a 5.A bylo potvrzeno onemocnění u žáků, kteří byli naposledy ve škole v pondělí 17. ledna, hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních.
 • 18. ledna: Ve třídě 1.C bylo potvrzeno onemocnění u pedagoga, hygienická stanice nařídila ve třídě karanténní opatření.
 • 17. ledna: V přípravné třídě na pracovišti Perunova bylo potvrzeno onemocnění u pedagoga, hygienická stanice ve třídě nařídila opatření.
 • 17. ledna: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění u žáka, hygienická stanice nařídila karanténní opatření.
 • 17. ledna: Ve třídě 1.B bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, který byl s ostatními v kontaktu později, hygienická stanice proto upravila karanténu pro spolužáky.
 • 17. ledna: V několika třídách jsou aktuálně nařízena karanténní opatření pro žáky v rizikovém kontaktu, další žáci školy jsou nemocní. Antigenní testy provedené ráno ve škole ukázaly větší počet pozitivních výsledků. Nemocných je také větší počet pedagogů. Z těchto důvodů škola dnes přistoupila ke změně organizace výuky, která neprobíhala podle obvyklého rozvrhu.
 • 16. ledna: Ve třídách 1.B, 2.C, 3.C, 6.A, 9.A a 9.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19, a to i u více žáků v jedné třídě. Ve třídě 2.C bylo potvrzeno i onemocnění pedagoga. Hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních pro ty žáky těchto tříd, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocnými. Karanténa se týká také některých žáků 6.B a 6.C, kteří byli v rizikovém kontaktu s žákem 6.A. Ve třídách, kde je větší počet žáků v karanténě, probíhá v době karantény distanční nebo hybridní výuka.
 • 15. ledna: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z žáků, hygienická stanice rozhodla o karanténě pro ty žáky ve třídě, kteří byli v rizikovém kontaktu.
 • 14. ledna: Ve třídách 1.B, 2.B a 4.B bylo potvrzeno onemocnění vždy u jednoho žáka. Ve všech případech jde o žáky, kteří v uplynulých dnech nechodili do školy a nebyli tak v rizikovém kontaktu se svými spolužáky. Podle platných pravidel se tedy těchto tříd netýkají žádná opatření.
 • 14. ledna: Ve třídě  9.A bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka třídy, hygienická stanice rozhodla o karanténní opatření pro některé žáky třídy.
 • 13. ledna: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka třídy, hygienická stanice posoudila situaci a rozhodla, že ve třídě není potřeba přijímat další opatření nad rámec těch stávajících.
 • 12. ledna: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalších 3 žáků, hygienická stanice posoudila situaci a rozhodla, že ve třídě není potřeba přijímat další opatření nad rámec těch stávajících.
 • 7. ledna: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl s ostatními v kontaktu do středy 5. 1., hygienická stanice rozhodla podle stávajících pravidel o karanténních opatřeních pro některé žáky třídy 9.A a 9.B.
 • 14. prosince: Ve třídě 4.A bylo potvrzeno onemocnění u dalších dvou žáků, kteří měli nařízena karanténní opatření. Hygienická stanice posoudila situaci a rozhodla, že není třeba upravovat nastavená opatření.
 • 11. prosince: Ve třídě 4.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy ve škole 8. prosince. Hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních pro část žáků třídy. Ve dnech 13. až 15. 12. bude pro žáky v karanténě probíhat distanční výuka.
 • 9. prosince: Ve třídě 6.B bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který měl při pondělním preventivním testování pozitivní výsledek AG testu, podle posouzení hygienické stanice nedošlo ve škole k rizikovému kontaktu tohoto žáka s jinými žáky.
 • 6. prosince: Ve třídě 6.A bylo potvrzeno onemocnění žáka, který byl naposledy ve škole 1. 12., hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních ve třídě. Vzhledem k tomu, že je většina žáků třídy v karanténě, izolaci nebo nemocných, bude ve třídě ve dnech 7. a 8. 12. probíhat pro tyto žáky distanční výuka.
 • 6. prosince: Ve třídě 7.A potvrzeno onemocnění žáka, který byl ve škole naposledy v pátek 3. 12., hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních pro několik jeho spolužáků
 • 30. listopadu: PCR test potvrdil onemocnění covid-19 u žáka 5.A, který měl pozitivní AG test při pondělním školním preventivním testování. Hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení opatření pro žáky třídy.
 • 30. listopadu: Ve třídě 6.B bylo potvrzeno onemocnění žáka, který byl naposledy ve škole 22. 11., hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení opatření pro žáky třídy.
 • 25. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, jde aktuálně již o páté potvrzené onemocnění ve třídě, vzhledem k tomu, že se jedná o stejné rizikové kontakty jako v předchozích případech, hygienická stanice neshledává potřebu dalších opatření
 • 24. listopadu: Ve třídě 4.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy ve škole 16. 11., hygienická stanice neshledala důvody pro karanténní opatření ve třídě
 • 24. listopadu: PCR testy potvrdily pozitivní výsledek 6 pozitivních antigenních testů z pondělního preventivního testování. Hygienická stanice posoudila situaci ve třídách a rozhodla, že ve třídách 3.B, 4.A, 6.A nedošlo k rizikovým kontaktům a není tedy třeba přijmout karanténní opatření pro spolužáky nemocných žáků, ve třídě 3.A karanténní opatření karanténní opatření nařídila (další nemocní žáci třídy)
 • 24. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění u dalších dvou žáků, aktuálně jsou tedy ve třídě již 4 žáci s potvrzeným onemocněním, hygienická stanice proto rozhodla o karanténních opatřeních pro další žáky třídy, ve dnech 25. a 26. 11. bude ve třídě probíhat distanční výuka
 • 23. listopadu: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění covud-19, hygienická stanice vyhlásila karanténní opatření, třída má do pátku 26. 11. distanční výuku
 • 22. listopadu: Ve třídě 3.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho žáka, hygienická stanice nařídila karanténní opatření pro několik žáků třídy
 • 22. listopadu: Ve třídě 2.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 22. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění u dalšího žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 21. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalšího žáka, hygienická stanice nařídila karanténní opatření dalším žákům třídy, ve dnech 22. – 25. 11. probíhá ve třídě smíšená výuka
 • 19. listopadu: Ve třídě 2.D bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u žáka, který nebyl v rizikovém kontaktu se žáky ve třídě
 • 18. listopadu: Ve třídě 1.C a v přípravné třídě na pracovišti Perunova vyhlásila hygienická stanice karanténní opatření, třídy mají v pátek 19. 11. distanční výuku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 4.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19, hygienická stanice nařídila karanténní opatření několika žákům, třída pokračuje v prezenční výuce, žákům v karanténě bude škola poskytovat podporu na dálku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 5.C bylo potvrzeno onemocnění covid-19, hygienická stanice nařídila karanténní opatření, třída přechází na distanční výuku.
 • 17. listopadu: Ve třídě 3.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalších dvou žáků, hygienická stanice nařídila ve třídě karanténní opatření, třída přechází na distanční výuku. 
 • 15. listopadu: Ve třídě 8.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho z žáků, poslední kontakt se třídou byl 12. 11., hygienická stanice rozhodla o karanténních opatřeních pro několik žáků třídy.
 • 12. listopadu: Hygienická stanice posoudila situaci v přípravné třídě na pracovišti Perunova (viz 11. 11.) a rozhodla o karanténních opatřeních pro třídu.
 • 11. listopadu: Podle sdělení rodičů má potvrzené onemocnění covid-19 jedno z dětí v přípravné třídě na pracovišti Perunova, jde o dítě, které bylo naposledy v kontaktu s ostatními 5. listopadu. Ředitelka školy kontaktovala hygienickou stanici a čekáme na to, až hygienici posoudí situaci a rozhodnou o případných opatřeních.
 • 10. listopadu: Hygienická stanice nařídila karanténní opatření pro část spolužáků žáka třídy 9.B (viz sdělení o pozitivním žákovi z 9. listopadu). Žáci, kteří nemají karanténu, se vzdělávají prezenčně ve škole, žákům, kteří mají karanténu, škola poskytne studijní podporu na dálku.
 • 10. listopadu: Hygienická stanice posoudila situaci ve třídách 1.B, 2.D, 3.B, 9.A, ve kterých měl vždy jeden žák pozitivní preventivní antigenní test, pozitivita byla potvrzena PCR testy. Hygienická stanice neshledala důvody pro nařízení karanténních opatření v těchto třídách.
 • 9. listopadu: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který byl naposledy v kontaktu se spolužáky v pátek 5. listopadu, čekáme na rozhodnutí hygienické stanice o případných karanténních opatřeních ve třídě.
 • 3. listopadu: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění u žáka, který měl pozitivní výsledek při dobrovolném testování v pondělí 1. 11., vzhledem k tomu, že nedošlo k rizikovému kontaktu se spolužáky, hygienická stanice neshledala důvody pro karanténní opatření
 • 2. listopadu: Ve třídě 3.C bylo potvrzeno onemocnění dítěte, které bylo naposledy v kontaktu se spolužáky 25. 10., hygienická stanice tedy neshledala důvody k zavedení karanténních opatření pro spolužáky  
 • 31. října: Ve třídě 5.A bylo potvrzeno onemocnění u dvou žáků, kteří byli naposledy ve škole 25. a 26. 10. Hygienická stanice vyhlásila karanténní opatření pro část žáků třídy.
 • 25. října: Ve třídě 5.C bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z dětí, jedná se o dítě, které bylo v kontaktu se spolužáky naposledy 19. 10., hygienická stanice posoudila situaci a  rozhodla o  karanténních opatřeních pro žáky třídy.
 • 23. října: Bylo potvrzeno onemocnění dalšího žáka ve třídě 9.A, dále onemocnění žáka v 8.A a žáka v 8.B.
 • 22. října: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dalších dvou žáků, karanténní opatření jsou upravována individuálně.
 • 21. října: Ve třídě 9.A bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u dvou žáků, hygienická stanice proto upravila karanténní opatření individuálně pro některé žáky.
 • 20. října: Ve třídě 4.C bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z žáků, vzhledem k tomu, že uplynula dostatečně dlouhá doba od poslední návštěvy dítěte ve škole, nejsou karanténní opatření pro třídu třeba.
 • 20. října: Ve třídě 9.B bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u jednoho z žáků, hygienická stanice proto upravila karanténní opatření individuálně pro některé žáky třídy.
 • 20. října: Ve třídě 3.B bylo potvrzeno onemocnění u jednoho z žáků, vzhledem k tomu, že uplynula dostatečně dlouhá doba od poslední návštěvy školy a dítě s potvrzenou pozitivitou nemá příznaky onemocnění, hygienická stanice vyhodnotila, že karanténní opatření pro třídu nejsou třeba.
 • Od úterý 19. října do úterý 26. října, tedy do začátku podzimních prázdnin, mají všechny třídy 2. stupně distanční výuku z důvodu karanténních opatření, která byla nařízena v souvislosti s onemocněním jednoho z vyučujících. 

Další články:

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

pracoviště Lobkovicovo úterý 23. 4. 2024 – od 17, 00 hodin pro II. stupeň, následují konzultace do 19,00 hodin              

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu. V sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme dřevěný domek, který bude

Aktuálně ve škole (32. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 8.4. mají 5.A a 5.B naplánovanou dopravní výchovu.1.A a 2.A navštíví stanici přírodovědců.Tento den probíhá sbírka pro Klokánek. V úterý 9.

Skip to content