Testování žáků na covid-19 – výsledky

Výsledky testování 15. – 18. února

V těchto dnech bylo testováno celkem 11 žáků, pozitivních 0

Výsledky testování 14. února

Testováno 410 žáků, pozitivní 3: 1.B, 7.B a 9.A

Výsledky testování 10. a 11. února

Testováno 6 žáků, pozitivních 0

Výsledky testování 9. února

Testováno 17 žáků, pozitivní 1 žák z 9.B

Výsledky testování 8. února

Testováno 10 žáků, pozitivní 2: 6.A (1), 8.B(1),

Výsledky testování 7. února

Testováno 340 žáků, pozitivních 7: 4.B (1), 6.A (1), 6.B (1), 6.C (1), 7..B (1), 9.A (2)

Výsledky testování 1. – 3. února

Testováno 20 žáků, pozitivních 0

Výsledky testování 31. ledna

Testováno 409 žáků, pozitivních 12: 1.B (1), 2.A (1), 2.B (2), 3.B (1), 5.A (1), 5.B (1), 6.A (2), 6.B (2), 7.A (1)

Výsledky testování 28. ledna

testováno 5 žáků, pozitivní 2: 4.B, 6.B

Výsledky testování 27. ledna

Testováno 34 žáků, pozitivní 1 žák 2.B

Výsledky testování 26. ledna

Testováno 66 žáků, pozitivní 2 žáci 5.A

Výsledky testování 25. ledna

Testováno 52 žáků, pozitivní 2: 1.A, 2.D

Výsledky testování 24. ledna

Testováno 327 žáků, 20 žáků mělo pozitivní výsledek: 1.A (3), 1.B (2), 2.B (1), 2.C (1), 2.D (1), 3.B (1), 4.A (3), 4.C (1), 5.B (1), 5.C (2), 6.A (1), 6.C (1), 7.A (1), 8.B (1)

Výsledky testování 21. ledna

Testován 1 žák 1.B, výsledek pozitivní

Výsledky testování 20. ledna

Testováno 30 žáků, 6 pozitivních výsledků: 1.B (2), 1.C (1), 2.C (1), 9.A (1), 9.B (1)

Výsledky testování 19. ledna

Testováno 23 žáků, 1 výsledek pozitivní (1.B)

Výsledky testování 18. ledna

Testováno bylo 60 žáků, kteří nebyli testováni 17. ledna, pozitivních bylo celkem 5 žáků: 1.C (4 žáci), 7.A (1 žák)

Potvrzeno PCR testem (pozitivní): 7.A (další nejsou škole známy)

Výsledky testování 17. ledna

Pozitivní výsledek testu mělo celkem 16 žáků: 1.A (1 žák), 1.C (3 žáci), 2.A (1 žák), 4.B (1 žák), 5.C (2 žáci), 7.A (1 žák), 7.B (4 žáci), 8.B (1 žák), 9.B (2 žáci).

Výsledky ověřovacích PCR testů, které jsou škole známy:

  • pozitivní: 8.B (1 žák), 5.C (1 žák), 7.B (2 žáci), 4.B (1 žák), 9.B (2 žáci), 7. A (1 žák)
  • negativní: 1.A (1 žák)
  • nejasný – bude opakován: 7.B (1 žák)

Výsledky testování 14. ledna

Při testování žáků ze tříd 2.C, 6.A, 9.A, 9.B byl zaznamenán jeden pozitivní výsledek žáka v 9.B. Onemocnění bylo potvrzeno PCR testem.

Výsledky testování 13. ledna

Pozitivní výsledek testu mělo 5 žáků školy: jeden žák 2.C, jeden žák 6.A, dva žáci 9.A, jeden žák 9.B. Výsledky ještě budou ověřeny PCR testy.

U všech žáků bylo onemocnění potvrzeno PCR testy.

Výsledky testování 12. ledna

Pozitivní výsledek měl žák 2.B, který nebyl v předešlých dnech ve škole. Výsledek testu bude ještě ověřen PCR testem, žák nebyl v rizikovém kontaktu se spolužáky. PCR test onemocnění potvrdil. 

Výsledky testování 10. ledna

Pozitivní výsledek testu měl jeden žák třídy 5.B a dva žáci třídy 9.A.

U žáka 5.B potvrdil onemocnění PCR test, u obou žáků 9.A rovněž.

Výsledky testování 6. ledna

Ve třech třídách byl zaznamenán pozitivní výsledek testu, vždy šlo o jednoho žáka. Jde o přípravnou třídu na pracovišti Perunova, třídu 9.A a třídu 9.B. Výsledky testu budou ověřeny PCR testy, ve třídách do té doby platí nařízená preventivní opatření.

Výsledky podle PCR testů: u žáka 9.A bylo onemocnění potvrzeno, u žáků přípravné třídy a 9.B byl výsledek PCR testu negativní.

Výsledky testování 3. ledna

Pozitivní byl jeden výsledek testu, a to u žáka 6.B, výsledek bude ještě ověřen PCR testem.

Výsledek PCR testu byl negativní.

Výsledky testování 20. prosince

Testováno bylo 368 žáků, pozitivní výsledek testu měli celkem 3 žáci, vždy po jednom žákovi ve třídách 1.A, 1.B, 5.B, výsledky budou ověřeny PCR testem.

Výsledek PCR testu žáka 1.A je negativní. Výsledek PCR testu žáka 5.B je negativní.

Výsledky testování 13. prosince

Testováno bylo 387 žáků, pozitivní výsledek měli 2 žáci – jeden žák z 1.B a jeden žák z 3.C, výsledky ještě budou ověřeny PCR testem.

Výsledky PCR testů obou žáků jsou negativní.

Výsledky testování 6. prosince

Testováno bylo 413 žáků pozitivní výsledek testu měli 4 žáci, šlo vždy o jednoho žáka ve třídách: 1.B, 3.C, 6.B, 9.A. Pozitivní výsledky je ještě třeba ověřit PCR testy.

PCR testy potvrdily onemocnění u jednoho žáka, a to u žáka 6.B. Podle rozhodnutí hygienické stanice nedošlo ve škole k rizikovému kontaktu a karanténní opatření pro další žáky školy nejsou třeba

Výsledky testování 29. listopadu

Pozitivní test měl jeden žák třídy 5.A, výsledek je ještě třeba ověřit PCR testem.

PCR test potvrdil onemocnění covid-19 u žáka 5.A, podle rozhodnutí hygienické stanice nedošlo k rizikovému kontaktu a karanténní opatření nejsou třeba.

Výsledky testování 22. listopadu

Sedm žáků ve škole mělo pozitivní výsledek testu, šlo o jednoho žáka ve třídě 3.A a vždy  o dva žáky ve třídách 3.B, 4.A , 6.A.
Pozitivní výsledky je ještě třeba ověřit PCR testy provedenými na odběrovém místě.

PCR testy potvrdily onemocnění covid-19 u 6 žáků, pouze u jednoho žáka třídy 4.A byl test negativní. Hygienická stanice posoudila ve všech případech situaci ve třídách a rozhodla, že ve třídách 3.B, 4.A a 6.A nedošlo k rizikovému kontaktu, proto není třeba přijmout karanténní opatření. Ve třídě 3.A, kde byli nahlášeni ještě další dva pozitivní případy, rozhodla hygienická stanice o karanténních opatřeních.

Výsledky testování 15. listopadu

Zaznamenán byl 1 pozitivní výsledek, a to u žáka 1.C, výsledek je ještě třeba ověřit PCR testem provedeným na odběrovém místě.

PCR test žáka z 1.C byl negativní, onemocnění covid-19 se tedy nepotvrdilo.

Výsledky testování 8. listopadu

Tři žáci ve škole měli pozitivní výsledek testu, vždy šlo o jednoho žáka ve třídě, a to ve třídě 1.B, 2.D a 9.A. Pozitivní výsledky je ještě třeba ověřit PCR testy provedenými na odběrovém místě.

V úterý 9. 11. byli dodatečně testováni žáci, kteří nebyli 8. 11. ve škole, mezi nimi byl 1 žák pozitivní, a to ve třídě 3.B. Výsledek ještě musí být ověřen PCR testem.

Onemocnění covid-19 bylo u všech 4 žáků potvrzeno PCR testy. Hygienická stanice posoudila situaci a rozhodla, že nedošlo k rizikovým kontaktům těchto žáků s jejich spolužáky, proto nejsou třeba karanténní opatření v uvedených třídách (1.B, 2.D, 3.B, 9.A).

Výsledky dobrovolného testování 1. listopadu 2021

Dobrovolného testování se účastnilo 448 žáků, 1 výsledek byl pozitivní, a to ve třídě 9.A.Onemocnění bylo potvrzeno PCR testem.

Výsledky testování 6. září 2021

Všechny vzorky ze dne 6. září 2021 byly vyhodnoceny jako negativní.

Výsledky testování 1. září 2021

Všechny vzorky ze dne 1. září 2021 byly vyhodnoceny jako negativní.

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content