Změna opatření od 19. února

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo od 19. února plošné testování ve školách, neměly už by být také nařizovány karantény při kontaktu s nemocným. Nadále zůstávají  v platnosti ostatní opatření včetně povinnosti používat ve škole ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor), pokud nejsou usazeni na místech.  Stále také platí opatření, podle kterého škola nemůže vpustit do výuky žáka, který vykazuje příznaky akutního onemocnění. Škola je povinna takového žáka oddělit od ostatních a postupovat dále tak, že kontaktuje zákonné zástupce a vyzve je, aby si dítě vyzvedli. 

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content