Český den proti rakovině – Květinový den

Žáci z naší školy se již mnoho let pravidelně zapojují jako dobrovolníci do akce Český den proti rakovině – Květinový den. V letošním květnu se řady dobrovolníků rozrostly, a tak jsme v dopoledních i odpoledních časech vyslali do ulic 6 dvojic. Máme radost, že jsme pomohli získat krásnou finanční částku na boj s rakovinou, zároveň jsme si odnesli mnohé postřehy o lidské vstřícnosti a vyslechli několik dojemných životních příběhů. Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům za ochotu a nasazení pro dobrou věc a těšíme se na další ročník akce.

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content