PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU ŠKOLY

Jménem rodičů žáků děkuji Vám, pedagogům a všem zaměstnancům školy nám. Jiřího z Lobkovic, za Vaši práci, za úsilí, se kterým se staráte o její chod, za snahu vytvářet dětem bezpečné a stabilní prostředí v dnešní nejisté době. Děkuji, že neztrácíte odhodlání vybavit je do života nejen vědomostmi, že nám pomáháte s jejich výchovou a máte je rádi. Že jim vaříte a hlídáte je, aby se nepřerazili na schodech…

Klidné léto a brzké obnovení duševních i tělesných sil Vám za všechny rodiče, kteří si po prožitých lockdownech už aspoň částečně dovedou představit, co obnáší vzdělávání našich potomků,

přeje

Lenka Jandáková

 

předsedkyně Klubu rodičů Lobkovicovo, z. s.

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content