PODĚKOVÁNÍ KOLEKTIVU ŠKOLY

Jménem rodičů žáků děkuji Vám, pedagogům a všem zaměstnancům školy nám. Jiřího z Lobkovic, za Vaši práci, za úsilí, se kterým se staráte o její chod, za snahu vytvářet dětem bezpečné a stabilní prostředí v dnešní nejisté době. Děkuji, že neztrácíte odhodlání vybavit je do života nejen vědomostmi, že nám pomáháte s jejich výchovou a máte je rádi. Že jim vaříte a hlídáte je, aby se nepřerazili na schodech…

Klidné léto a brzké obnovení duševních i tělesných sil Vám za všechny rodiče, kteří si po prožitých lockdownech už aspoň částečně dovedou představit, co obnáší vzdělávání našich potomků,

přeje

Lenka Jandáková

 

předsedkyně Klubu rodičů Lobkovicovo, z. s.

Další články:

Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, jejich rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme jim příjemnou dovolenou. Těšíme se na společnou práci a na setkávání ve škole

Poděkování Klubu rodičů

Milý kolektive školy,milá paní ředitelko, milé paní zástupkyně, učitelky a vychovatelky, milí učitelé a všichni zaměstnanci školy, děkuju Vám i jménem všech vděčných rodičů za

Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Skip to content