PODĚKOVÁNÍ ZA ZAHRADNÍ SLAVNOST

15. června se konala pátá Zahradní slavnost. Děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě a programu: vedení školy, pedagogům, vychovatelkám školní družiny, vystupujícím a dobrovolníkům z řad žáků a lektorů a v neposlední řadě zapojeným rodičům. Poděkování patří také všem návštěvníkům, nejen za to, že svou přítomností a dobrou náladou přispěli k příjemné atmosféře slavnosti, ale i za štědrost! Za výrobky z jarmarku a jedinečně ozdobené klobouky, které vytvořily děti v rámci družiny, a za občerstvení připravené zástupci rodičů, putovalo celkem 27 138,- Kč do fondu Klubu rodičů, z něhož jsou podporováni žáci a akce školy. Díky! Přejeme všem příjemné léto a za rok se opět těšíme na milé shledání!

Za Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

Lenka Jandáková

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content