PODĚKOVÁNÍ ZA ZAHRADNÍ SLAVNOST

15. června se konala pátá Zahradní slavnost. Děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě a programu: vedení školy, pedagogům, vychovatelkám školní družiny, vystupujícím a dobrovolníkům z řad žáků a lektorů a v neposlední řadě zapojeným rodičům. Poděkování patří také všem návštěvníkům, nejen za to, že svou přítomností a dobrou náladou přispěli k příjemné atmosféře slavnosti, ale i za štědrost! Za výrobky z jarmarku a jedinečně ozdobené klobouky, které vytvořily děti v rámci družiny, a za občerstvení připravené zástupci rodičů, putovalo celkem 27 138,- Kč do fondu Klubu rodičů, z něhož jsou podporováni žáci a akce školy. Díky! Přejeme všem příjemné léto a za rok se opět těšíme na milé shledání!

Za Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

Lenka Jandáková

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content