Zahájení školního roku na pracovišti Lobkovicovo

Milé děti,
doufáme, že jste si užily prázdniny a načerpaly spoustu energie. Všem prvňáčkům  přejeme radostné vykročení do školního života a všem žákům úspěšný školní rok 2022/2023.

Těšíme se na Vás !

Školní rok na pracovišti Lobkovicovo zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022:

Sejdeme se před školou v 7.45 – 7.50, v 8.00 společně půjdeme do budovy školy a zahájíme školní rok. (Třídní učitelé budou na děti čekat před školou s označením třídy.)

Vyučování 1. září končí v 8.45, vyučování 2. září končí pro třídy 1. stupně v 11.45 a pro třídy 2. stupně ve 12.40. Od 5. září probíhá výuka podle rozvrhu (viz rozvrh žáka ve Škole OnLine).

Informační třídní schůzky pro rodiče dětí z prvních tříd a přípravné třídy se konají po společném přivítání ve třídách. Pokud dítě nemá kdo odvést ze školy, pohlídá ho po dobu třídní schůzky vychovatelka školní družiny.

Školní družina funguje už od 1. září. Provoz ŠD bude v tomto roce v době od 6.30 do 17.30 hodin.

 

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content