Přijímací zkoušky nanečisto

Vážení rodiče,

ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.

Dne 15. února 2023 budou žáci devátých ročníků absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své.

Naším cílem je

  • vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě,
  • žáci mají prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určení místo, mít s sebou vše potřebné pro vykonání zkoušky, zorientovat se v cizím prostředí, komunikovat s neznámými lidmi
  • ve skupině žáků z více škol si žáci vytvoří lepší představu o úrovni svých znalostí,
  • v neposlední řadě chceme u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky.

Všechny další potřebné informace o akci dostane každý žák domů v nejbližší době.

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content