Přijímací zkoušky nanečisto

Vážení rodiče,

ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.

Dne 15. února 2023 budou žáci devátých ročníků absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své.

Naším cílem je

  • vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě,
  • žáci mají prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určení místo, mít s sebou vše potřebné pro vykonání zkoušky, zorientovat se v cizím prostředí, komunikovat s neznámými lidmi
  • ve skupině žáků z více škol si žáci vytvoří lepší představu o úrovni svých znalostí,
  • v neposlední řadě chceme u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky.

Všechny další potřebné informace o akci dostane každý žák domů v nejbližší době.

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content