Jak vyplnit a podat žádost – zápis do 1. třídy, odklad, přípravná třída

Před podáním žádosti využijte on-line registraci k zápisu (vstup na webových stránkách školy). Pokud nemáte možnost provést on-line registraci, domluvte si termín a čas osobního podání žádosti v době zápisu, a to telefonicky (267 310 706), volat můžete v 11. dubna od 8.00 do 14.00. 

K podávání žádostí použijte nejlépe příslušné formuláře, které jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo formuláře vytištěné ze systému registrace (nelze použít pro žádost o zařazení do přípravné třídy, v tomto případě je k dispozici pouze formulář na stránkách školy). Použití formulářů není povinné, ale pokud je nepoužijete, je třeba, aby žádost obsahovala všechny údaje a položky, které formuláře obsahují. Jestliže nemáte možnost formuláře vytisknout nebo vyplnit elektronicky a zaslat datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným podpisem, můžete formuláře vyplnit při osobní návštěvě ve škole. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) nemá žádné povinné přílohy (výjimkou je žádost o přijetí dítěte, kterému nebude na začátku první třídy ještě 6 let).  

K žádosti o povolení odkladu musí být přidány dvě přílohy: doporučení poradenského zařízení a lékaře.  

K žádosti o zařazení do přípravné třídy jedna příloha (doporučení poradenského zařízení) a případně rozhodnutí o povolení odkladu ředitelem jiné školy.  

Informace o těchto přílohách doplňte na formuláři žádosti a dokumenty k žádosti přiložte. 

Podle správního řádu začíná řízení o přijetí / povolení odkladu až podáním žádosti, která je stvrzena podpisem zákonného zástupce. Účast dítěte u zápisu tedy není nutná, ale pokud se rozhodnete pro osobní podání žádosti ve škole  a přijdete i s dítětem, děti samozřejmě rádi ve škole uvítáme a těšíme se na ně.

Možnosti podání žádosti jsou následující: 

  • datovou schránkou; 
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; 
  • jako přílohy běžného e-mailu, ovšem je nezbytné doručit do školy podepsanou žádost a její přílohy v písemné podobě do 5 dnů (poštou, osobně); 
  • osobně ve škole v době zápisu (12. a 13. dubna) nebo po dohodě v jiném termínu.

Pro ověření totožnosti je třeba předložit také rodný list dítěte (u cizinců případně pas), při zasílání žádosti stačí přiložit neověřenou kopii (např. i vyfotit dokument tak, aby byl dobře čitelný). Škola také může požádat zákonného zástupce o předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).   

 Jestliže Vám závažné okolnosti znemožňují podání žádosti v termínu zápisu 12. a 13. dubna (dlouhodobá nemoc apod.), kontaktujte zástupkyni ředitelky B. Brožovou (brozova@lobkovicovo.cz, příp. telefon školy 267 310 706), která se s Vámi domluví na individuálním řešení záležitosti. Na zástupkyni ředitelky se obracejte rovněž v případě, že máte k podávání žádostí a k řízení nějaké dotazy. 

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content