Návod k vyplnění registrace k zápisu

Vážení rodiče,

 elektronická registrace je prvním krokem při zápisu dítěte do první třídy, při žádosti o zařazení do přípravné třídy a při žádosti o odklad. Dále je třeba doručit škole podepsanou žádost – více informací k tomu naleznete v tomto článku Informace k zápisu do 1. tříd.  

Při vyplňování registrace postupujte prosím podle tohoto návodu:

 • Registrace probíhá od 27. 3. 2023 (00.00) do 11. 4. 2023 (23:59).
 • Přístup k registraci je ZDE, můžete použít také další odkazy v článcích k zápisu na našich webových stránkách.
 • Otevře se Vám formulář, který má několik záložek označených Dítě č.1, Dítě č. 2… Tyto záložky slouží pro současný zápis sourozenců. V případě, že budete podávat žádost pro jedno dítě, vyplňte pouze první záložku, pokud podáváte žádost současně pro více svých dětí, použijte další záložky.
 • Vyplňte základní údaje o dítěti, které jsou nutné k zápisu – jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Při vyplňování adresy doporučujeme využít našeptávač – pokud napíšete název ulice (vyberete z nabídky po napsání prvních písmen), obec Praha a začnete psát číslo domu, nabídnete se Vám úplná adresa, pokud ji potvrdíte kliknutím, zbytek se doplní. Je to pohodlnější pro vyplňování, adresy jsou také díky tomu uvedeny správně.
 • Systém automaticky kontroluje spádovost dítěte, pokud dítě není pro naši školu spádové, zobrazí se upozornění a také odkaz na přehled spádových obvodů školy na Praze 3. V registraci a podávání žádosti samozřejmě můžete pokračovat, i když Vaše dítě spádové do naší školy není. Více informací o školských obvodech základních škola na Praze 3 naleznete na webu městské části ZDE
 • V kolonce ZAMĚŘENÍ TŘÍDY vybíráte, o jaký typ žádosti se v případě  Vašeho dítěte jedná (1. třída, přípravná třída a zároveň odklad, přípravná třída s odkladem z jiné školy, odklad) zároveň škole sdělujete, které pracoviště pro své dítě přednostně volíte. Vyberte tedy jednu z možností, možnost „stejné zaměření“ použijte pouze v kolonce NÁHRADNÍ ZAMĚŘENÍ, pokud náhradní možnost ve Vašem případě neexistuje (tedy např. žádáte o odklad). Obě kolonky formuláře je nutné vyplnit.
 • Rubriku OSTATNÍ vyplňte v případě, že se některá z uvedených položek Vašeho dítěte týká, jinak zůstane nevyplněná. Jestliže žádáte o odklad, je nutné zatrhnout tuto položku (jinak se Vám nevytvoří formulář pro žádost o odklad a Vaše dítě bude aplikací automaticky zařazeno mezi zapisované do 1. třídy). V případě, že máte zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, ale o odklad na naší škole nežádáte, máte ho vyřízený z jiné školy (spádové), zájem o odklad nezatrhávejte. Pokud zaškrtnete položku „Sourozenec dítěte navštěvuje školu“, objeví se pole pro zadání třídy sourozence. Pokud mělo Vaše dítě odklad povinné školní docházky v minulém roce, zatrhněte tuto kolonku, předejte se tak nesrovnalostem ohledně věku zapisovaného dítěte.
 • Následně vyplňte údaje o zákonném zástupci, zkontrolujte si prosím správnost uvedených kontaktních údajů. Pokud máte datovou schránku, uveďte její ID.
 • Zatrhněte souhlas se zpracováním údajů a pokračujte kliknutím na tlačítko POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU, a to i v případě, že budete žádost do školy zasílat a osobně do školy nepůjdete.
 • Na další straně nejprve zvolte v poli MÍSTNOST, jakým způsobem budete dále žádost podávat (datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem, zaslání poštou, osobně ve škole nám. Jiřího z Lobkovic), možnost „osobně škola nám. J. z Lobkovic“ vyberte v případě, že přijdete k zápisu osobně a v případě, že osobně do školy přinesete vyplněnou žádost. 
 • Pokud vyberete některou z možností zaslání žádosti, objeví se pole s datem prvního dne zápisu 5. 4. 2022, časem zahájení zápisu (8.00) a pole s nápisem PŘIHLÁSIT. Klikněte na „přihlásit“, následně klikněte na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI, tím registraci dokončíte.
 • Pokud vyberete možnost „osobně Lobkovicovo“, otevře se Vám výběr volných termínů pro návštěvu školy ve dnech 12. a 13. 4. 2023, již obsazené termíny se nezobrazují. U zvoleného termínu klikněte na PŘIHLÁSIT, nápis se změní na „odhlásit“ pro případ, že jste se zmýlili a chcete volbu ještě změnit (kliknutím na odhlásit a následnou volbou jiného termínu). Po zvolení termínu klikněte dole na stránce na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI.
 • Po dokončení registrace se zobrazí potvrzení o provedené registraci, to Vám přijde také jako potvrzující e-mail, ve kterém bude uvedeno REGISTRAČNÍ ČÍSLO, tuto zprávu si uchovejte, registrační číslo škola použije při zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Systém zasílá také automatická připomenutí na zadanou e-mailovou adresu, a to první upozornění týden před zápisem a druhé upozornění den před zápisem.
 • V textu potvrzení je odkaz na stažení žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy, pokud jste zatrhli zájem o odklad, tak i stažení žádosti o odklad. Většina potřebných údajů se vyplňuje automaticky na základě registrace, žádost se stáhne ve formátu PDF. Doplňte prosím v případě potřeby pouze toto: 

V žádosti o přijetí do 1. třídy doplňte adresu pro doručování, pokud je odlišná od trvalého bydliště dítěte. Jestliže podáváte žádost o přijetí do více škol, uveďte, kterou školu preferujete na prvním a druhém místě.

V žádosti o odklad povinné školní docházky doplňte adresu zákonného zástupce. Pokud máte vyřízena v době zápisu potřebná doporučení k odkladu, stačí podat jen žádost o odklad s těmito doporučeními. V případě, že uvažujete o odkladu, ale nemáte zatím potřebná doporučení, podejte kromě žádosti o odklad také žádost o zápis do 1. třídy, abyste splnili svou zákonnou povinnost přihlásit dítě k zápisu do 30. dubna. Až se podaří náležitosti odkladu doplnit, vezmete žádost o přijetí do 1. třídy zpět.

 • Žádost je třeba opatřit datem zápisu, tedy 12. nebo 13. dubna 2023, a podepsat (podpis není nutný při zaslání datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem).

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content