Návod k vyplnění registrace k zápisu

Vážení rodiče,

 elektronická registrace je prvním krokem při zápisu dítěte do první třídy, při žádosti o zařazení do přípravné třídy a při žádosti o odklad. Dále je třeba doručit škole podepsanou žádost – více informací k tomu naleznete v tomto článku Informace k zápisu do 1. tříd.  

Při vyplňování registrace postupujte prosím podle tohoto návodu:

 • Registrace probíhá od 27. 3. 2023 (00.00) do 11. 4. 2023 (23:59).
 • Přístup k registraci je ZDE, můžete použít také další odkazy v článcích k zápisu na našich webových stránkách.
 • Otevře se Vám formulář, který má několik záložek označených Dítě č.1, Dítě č. 2… Tyto záložky slouží pro současný zápis sourozenců. V případě, že budete podávat žádost pro jedno dítě, vyplňte pouze první záložku, pokud podáváte žádost současně pro více svých dětí, použijte další záložky.
 • Vyplňte základní údaje o dítěti, které jsou nutné k zápisu – jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Při vyplňování adresy doporučujeme využít našeptávač – pokud napíšete název ulice (vyberete z nabídky po napsání prvních písmen), obec Praha a začnete psát číslo domu, nabídnete se Vám úplná adresa, pokud ji potvrdíte kliknutím, zbytek se doplní. Je to pohodlnější pro vyplňování, adresy jsou také díky tomu uvedeny správně.
 • Systém automaticky kontroluje spádovost dítěte, pokud dítě není pro naši školu spádové, zobrazí se upozornění a také odkaz na přehled spádových obvodů školy na Praze 3. V registraci a podávání žádosti samozřejmě můžete pokračovat, i když Vaše dítě spádové do naší školy není. Více informací o školských obvodech základních škola na Praze 3 naleznete na webu městské části ZDE
 • V kolonce ZAMĚŘENÍ TŘÍDY vybíráte, o jaký typ žádosti se v případě  Vašeho dítěte jedná (1. třída, přípravná třída a zároveň odklad, přípravná třída s odkladem z jiné školy, odklad) zároveň škole sdělujete, které pracoviště pro své dítě přednostně volíte. Vyberte tedy jednu z možností, možnost „stejné zaměření“ použijte pouze v kolonce NÁHRADNÍ ZAMĚŘENÍ, pokud náhradní možnost ve Vašem případě neexistuje (tedy např. žádáte o odklad). Obě kolonky formuláře je nutné vyplnit.
 • Rubriku OSTATNÍ vyplňte v případě, že se některá z uvedených položek Vašeho dítěte týká, jinak zůstane nevyplněná. Jestliže žádáte o odklad, je nutné zatrhnout tuto položku (jinak se Vám nevytvoří formulář pro žádost o odklad a Vaše dítě bude aplikací automaticky zařazeno mezi zapisované do 1. třídy). V případě, že máte zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, ale o odklad na naší škole nežádáte, máte ho vyřízený z jiné školy (spádové), zájem o odklad nezatrhávejte. Pokud zaškrtnete položku „Sourozenec dítěte navštěvuje školu“, objeví se pole pro zadání třídy sourozence. Pokud mělo Vaše dítě odklad povinné školní docházky v minulém roce, zatrhněte tuto kolonku, předejte se tak nesrovnalostem ohledně věku zapisovaného dítěte.
 • Následně vyplňte údaje o zákonném zástupci, zkontrolujte si prosím správnost uvedených kontaktních údajů. Pokud máte datovou schránku, uveďte její ID.
 • Zatrhněte souhlas se zpracováním údajů a pokračujte kliknutím na tlačítko POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU, a to i v případě, že budete žádost do školy zasílat a osobně do školy nepůjdete.
 • Na další straně nejprve zvolte v poli MÍSTNOST, jakým způsobem budete dále žádost podávat (datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem, zaslání poštou, osobně ve škole nám. Jiřího z Lobkovic), možnost „osobně škola nám. J. z Lobkovic“ vyberte v případě, že přijdete k zápisu osobně a v případě, že osobně do školy přinesete vyplněnou žádost. 
 • Pokud vyberete některou z možností zaslání žádosti, objeví se pole s datem prvního dne zápisu 5. 4. 2022, časem zahájení zápisu (8.00) a pole s nápisem PŘIHLÁSIT. Klikněte na „přihlásit“, následně klikněte na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI, tím registraci dokončíte.
 • Pokud vyberete možnost „osobně Lobkovicovo“, otevře se Vám výběr volných termínů pro návštěvu školy ve dnech 12. a 13. 4. 2023, již obsazené termíny se nezobrazují. U zvoleného termínu klikněte na PŘIHLÁSIT, nápis se změní na „odhlásit“ pro případ, že jste se zmýlili a chcete volbu ještě změnit (kliknutím na odhlásit a následnou volbou jiného termínu). Po zvolení termínu klikněte dole na stránce na tlačítko DOKONČIT REGISTRACI.
 • Po dokončení registrace se zobrazí potvrzení o provedené registraci, to Vám přijde také jako potvrzující e-mail, ve kterém bude uvedeno REGISTRAČNÍ ČÍSLO, tuto zprávu si uchovejte, registrační číslo škola použije při zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Systém zasílá také automatická připomenutí na zadanou e-mailovou adresu, a to první upozornění týden před zápisem a druhé upozornění den před zápisem.
 • V textu potvrzení je odkaz na stažení žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy, pokud jste zatrhli zájem o odklad, tak i stažení žádosti o odklad. Většina potřebných údajů se vyplňuje automaticky na základě registrace, žádost se stáhne ve formátu PDF. Doplňte prosím v případě potřeby pouze toto: 

V žádosti o přijetí do 1. třídy doplňte adresu pro doručování, pokud je odlišná od trvalého bydliště dítěte. Jestliže podáváte žádost o přijetí do více škol, uveďte, kterou školu preferujete na prvním a druhém místě.

V žádosti o odklad povinné školní docházky doplňte adresu zákonného zástupce. Pokud máte vyřízena v době zápisu potřebná doporučení k odkladu, stačí podat jen žádost o odklad s těmito doporučeními. V případě, že uvažujete o odkladu, ale nemáte zatím potřebná doporučení, podejte kromě žádosti o odklad také žádost o zápis do 1. třídy, abyste splnili svou zákonnou povinnost přihlásit dítě k zápisu do 30. dubna. Až se podaří náležitosti odkladu doplnit, vezmete žádost o přijetí do 1. třídy zpět.

 • Žádost je třeba opatřit datem zápisu, tedy 12. nebo 13. dubna 2023, a podepsat (podpis není nutný při zaslání datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem).

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content