Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
  • Zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – průběh základního vzdělávání

Na školu je možné se obracet prostřednictvím:

datové schránky: ID DS 85qx857
emailem: skola@lobkovicovo.cz
písemnou formou: Základní škola a mateřská škola, Praha 3,nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00, IČ: 63831406

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence:

Základní škola a mateřská škola, Praha 3,nám. Jiřího z Lobkovic 22/121,
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, 130 00, IČ: 63831406

Identifikace pověřence:

Kontaktní údaje na pověřence (jméno, příjmení, e-mail, telefon):

Ing. Radek Pomije, MBA
Městská část Praha 3Úřad městské části Datová schránka: eqkbt8g
Havlíčkovo náměstí 700/9 E-mail: pomije.radek@praha3.cz
130 00  Praha 3 Tel.: 222 116 711

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content