Pébečko

Na naší škole proběhl 2. ročník participačního rozpočtu. Pébečko je projekt, ve kterém žáci základních škol sami rozhodují, jak utratit část školního rozpočtu. Naučí se kriticky přemýšlet nad svým okolím, dostanou příležitost přispět k rozvoji školy. Projekt je vede k pochopení principů demokracie, ale také ceny peněz a hospodaření s nimi. Během 1. ročníku na základě vítězného návrhu žáků škola vybudovala čtenářský koutek a herní zónu.

Děti z Dětského poradního sboru sbíraly podněty od svých spolužáků a poté paní ředitelce představily dva projekty, které mají zlepšit a zpříjemnit čas strávený ve škole. 5. a 6. října proběhlo hlasování přes Škola OnLine.

Vítězný návrh (vybudování venkovní učebny) získal 135 hlasů. Společně s vedením školy a Radou rodičů se zaměříme na realizaci vítězného návrhu.

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content