Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí ke vzdělávání, je třeba předložit doklady totožnosti dítěte i zákonného zástupce a také doklady o dosavadním vzdělávání. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí ke vzdělávání, zjišťuje se úroveň jazykových dovedností a žák je zařazen  do určitého ročníku. 

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy se nejprve informujte u ředitelky školy, zda je přijetí možné, nejlépe e-mailem na adresu hrebikova@lobkovicovo.cz

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content