Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí ke vzdělávání, je třeba předložit doklady totožnosti dítěte i zákonného zástupce a také doklady o dosavadním vzdělávání. V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí ke vzdělávání, zjišťuje se úroveň jazykových dovedností a žák je zařazen  do určitého ročníku. 

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy se nejprve informujte u ředitelky školy, zda je přijetí možné, nejlépe e-mailem na adresu hrebikova@lobkovicovo.cz

Další články:

Skvělý úspěch – Mladý chemik ČR

Žák 9.A Ondřej Mézl se dne 13. 6. 2024 zúčastnil celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Do celé vícekolové soutěže se přihlásilo na

Skip to content