Přestup z jiné základní školy

Zákonný zástupce žáka může požádat o přestup dítěte na jinou základní školu, přestup povoluje ředitel té školy, na kterou chce žák přestoupit, jemu se tedy také podává písemná žádost o povolení přestupu.Přestup je možný kdykoliv během školního roku (např. při stěhování). Při přestupu je však vždy třeba zvážit, zda nevzniknou nějaké potíže z důvodu odlišných školních vzdělávacích programů a případně naplánovat, jak budou vyrovnány rozdíly ve znalostech, které vyplývají právě z odlišností školních vzdělávacích programů.

Vzhledem k naplněnosti kapacity školy se v případě zájmu o přestup na naši školu nejprve informujte u ředitelky školy, zda je přestup možný, nejlépe e-mailem na adresu hrebikova@lobkovicovo.cz

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content