Jak přihlásit dítě do přípravné třídy

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Písemnou žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě spolu s přiloženým doporučením školského poradenského zařízení podává zákonný zástupce dítěte na příslušném formuláři (ke stažení na webových stránkách školy, je možné ji vyplnit také přímo ve škole). Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba k žádosti přiložit také kopii rozhodnutí o povolení odkladu. Pokud zákonný zástupce podá žádost bez potřebných příloh, bude vyzván, aby je doplnil, řízení o přijetí dítěte může být na potřebnou dobu přerušeno.  

Pro ověření totožnosti je třeba předložit také rodný list dítěte (u cizinců případně pas), při distančním podávání žádosti stačí přiložit neověřenou kopii. Škola také může požádat zákonného zástupce o předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).  Pro ověření místa trvalého bydliště může škola požadovat také doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud ho bude třeba ověřit v rámci rozhodování o přijetí při velkém počtu uchazečů. 

Žádosti je možné podávat v období od 10. dubna (v době zápisu do 1. tříd 10. a 11. 4. 2024) do 30. dubna 2024. 

Zájem o přijetí do přípravné třídy projeví zákonný zástupce dítěte předběžnou registrací, která probíhá v rámci registrace k zápisu k povinné školní docházce. Registrace k zápisu není povinná, ale škola ji doporučuje. 

Podrobnější informace o registraci k zápisu, podávání žádosti a průběhu přijímacího řízení naleznete v sekci Zápis do 1. třídy, zveřejněny budou v měsíci lednu.

Další články:

Aktuálně ve škole (26. týden)

pracoviště Lobkovicovo Sedmé ročníky jsou na týdenním lyžařský výcvikový kurz do Janova nad Nisou. V pondělí 26. 2. čeká 5.A a 5.B dopravní výchova. V

Kroužky doučování pro děti cizince

Kroužky doučování pro děti cizince probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Karneval

V únoru se ve družině konal tradiční karneval.   

Skip to content