Přípravné třídy

V naší škole fungují dvě přípravné třídy základní školy, jedna na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhá na pracovišti v Perunově ulici. Přípravné třídy plánujeme otevřít i ve školním roce 2024/2025.

Přípravné třídy jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (viz § 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění).

Základní informace o vzdělávání v přípravné třídě: 

  • docházka do přípravné třídy je bezplatná, 
  • přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, 
  • hlavním smyslem přípravné třídy je připravit děti s odkladem povinné školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. třídy, 
  • výuka probíhá od 8.00 do 11.40 hodin, je nastavena tak, aby byl zajištěn pozvolný přechod od režimu v mateřské školy na volnější režim základní školy, 
  • děti se neklasifikují, rodiče jsou samozřejmě informováni o úspěších a pokrocích dítěte, 
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně, po dohodě je možný i pobyt ve školní družině (otevřena v době od 7.00 do 17.30 hodin), úhrady za stravování a školní družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy. 

Vaše dotazy ke vzdělávání v přípravné třídě rádi zodpovíme na informačním setkání pro rodiče předškoláků nebo během dne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky. Dotazy můžete posílat také e-mailem zástupkyni ředitelky B. Brožové na adresu brozova@lobkovicovo.cz

Další články:

Aktuálně ve škole (42. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 17. 6. se od 16:00 uskuteční schůzka rodičů budoucích dětí v přípravné třídě (pracoviště Lobkovicovo).  V úterý 18. 6. se koná od 16:00

Aktuálně ve škole (41. týden)

pracoviště Lobkovicovo Tento týden probíhají obhajoby Absolventských prací 9. ročníku. V pondělí 10. 6. 8.B a 8.C navštíví Národní muzeum. V úterý 11. 6. od

Skip to content