I online výuka má svá pravidla

Pro první stupeň: Děkujeme za vytvoření Katce Helis, která materiál poskytla zdarma ke stažení zde. Pro druhý stupeň: I online výuka má svá pravidla…

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, v tomto článku naleznete informace, které se týkají jednak dětí, které do školy od 25. května docházet nebudou, jednak dětí, které do školy

Skip to content