Vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny Vedoucí školní jídelny je paní Helena Stohanzlová telefon: 271 734 072 jidelna@lobkovicovo.cz PLATBY ZA OBĚDY – školní jídelnu: variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ číslo účtu ŠJ Lobkovicovo   35 –

Konzultační hodiny

Konzultace se všemi pedagogickými pracovníky lze domluvit telefonicky na tel. 267 310 706 nebo e-mailem. Každý pedagogický pracovník má e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@lobkovicovo.cz Kontakty na jednotlivé pedagogy

Třídní schůzky 14. listopadu

Vážení rodiče, zákonní zástupci, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 14.11.2017 od 17:00 hodin. Zároveň Vás zveme k volbám do školské

Školní řády

Školní řád Klasifikační řád Školní řád a klasifikační řád jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy na pracovišti Lobkovicovo, a to v úředních

Skip to content