Nabídka firmy Mironet pro rodiny, které nemohou dětem zajistit prostředky IT, hledá i dárce a dobrovolníky

Firma Mironet vyhlásila program, v rámci něhož zapůjčí rodinám, jež nemají finanční prostředky na zajištění  techniky pro vzdělávání dětí na dálku, potřebné vybavení.

Mironet zároveň hledá jednotlivce a firmy, kteří by mohli darovat nebo za nízkou částku odprodat techniku, kterou nepotřebují. Přispět lze i finančním darem. Zapojit se mohou také dobrovolníci, kteří s projektem pomohou.

Více informací  

Další články:

Aktuálně ve škole (13. týden)

pracoviště Lobkovicovo pracoviště Perunova Ve středu 29. 11. navštíví školní družina Muzeum policie. V pátek 1. 12. navštíví knihovnu 3.B. V pátek 1. 12.  jde 2.B a 3.A na

Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Skip to content