Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021

Na základě manuálu, který pro školy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili úpravu provozu a vnitřního režimu školy pro tento školní rok. Pravidla provozu školy budeme upravovat podle aktuální situace a na základě opatření vyhlášených ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství či Hygienickou stanicí hl. města Prahy, o všech změnách a opatřeních budeme vždy zákonné zástupce informovat. 

Základní pravidla platná pro tento školní rok:

  • Osobám s příznaky infekčního onemocnění není umožněn vstup do budovy školy, pokud má dítě takové příznaky (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu a pod.), ponechte ho prosím v domácím léčení a kontaktujte praktického lékaře. Jestliže se u žáka projeví příznaky onemocnění při příchodu do školy nebo v době jeho pobytu ve škole, vyzve škola zákonné zástupce, aby si ho odvedli domů nebo bezodkladně ve škole vyzvedli.
  • Pokud má dítě stejné příznaky, jaké se projevují při infekčním onemocnění, ale jedná se např. o alergii nebo jiné neinfekční onemocnění, může docházet do školy, pokud předloží potvrzení praktického lékaře.
  • Do školy je omezen vstup cizích osob, to se týká i zákonných zástupců. Ráno doprovázejí dítě jen ke vchodu školy, při vyzvedávání dítěte ze školní družiny mohou rodiče vstoupit do vestibulu školy, před použitím komunikačního zařízení je nutné si dezinfikovat ruce. Podle okolností může být omezen počet osob, které jsou ve stejnou chvíli přítomny ve vestibulu školy.
  • Používat budeme především elektronickou (Škola OnLine, e-mail) a telefonickou komunikaci, proto je důležité, abyste aktualizovali kontaktní údaje vždy při jejich změně
  • Ve škole platí zvýšená hygienická pravidla – provádí se dezinfekce, prostory se důkladně větrají. Důležitá je také důsledná hygiena rukou, kterou provádějí podle pokynů i žáci školy. Organizace vyučování i dalších aktivit je upravena tak, aby se omezilo setkávání většího počtu osob.
  • Příchod žáků do školy je rozložen takto: Škola je pro žáky otevřena od 7.30, žákům 1. stupně doporučujeme příchod  v době od 7.30 do 7.45, žákům 2. stupně v době od 7.40 do 7.55. Odchod žáků je také rozložen, žáci odcházejí koordinovaně po třídách.
  • Provoz školní družiny je změněn: Ranní a večerní družina nefunguje, stabilní oddělení školní družiny jsou v provozu v době od konce vyučování do 16.30 ( pro 4. ročník do 16.00).

Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka školy

Další články:

Pozvánka na rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče, zveme Vás na online setkání v rodičovské kavárně, která jsou pořádaná v rámci projektu MAP Praha 3 pro vzdělávání. Tématem setkání je rozvoj grafomotoriky,

Květinový den 15. 5. 2024

Ve středu 15.5. se koná již 28. ročník sbírky Český den proti rakovině.  A naše škola je opět u toho. Několik dvojic dobrovolníků vyrazí ve středu

Skip to content