Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k aktuální situaci bude letos první školní den, na který se už všichni velmi těšíme, vypadat trochu jinak než v předchozích letech. Stejné zůstává to, že 1. září se sejdou třídy se svými třídními učiteli jen krátce, na jednu vyučovací hodinuPro prvňáčky je samozřejmě připraveno slavnostní přivítání a pro jejich rodiče informační schůzka. 

Jak tedy bude zahájení školního roku 1. září probíhat: 

  • Žáci 6. ročníku a děti z přípravné třídy se sejdou v prostoru před školou se svými třídními učiteli, společně půjdou v 8.00 do školy. Doporučujeme  přijít před školu v 7.50. 
  • Ostatní žáci (kromě prvňáčků) přicházejí postupně v době od 7.30 do 7.50, nezdržují se v prostoru před školou a jdou rovnou do svých třídbez přezouvání. Noví žáci se ohlásí zástupkyni ředitelky, ta je doprovodí do tříd. 
  • Prvňáčci a jejich rodiče se sejdou na prostranství před školou později, přicházejte až po 8.00. Slavnostní přivítání začne před školou v 8.30. Po tomto přivítání půjdou děti se svými třídními učitelkami do svých tříd, zde se zdrží přibližně 30 minut. Rodiče je do třídy doprovodit nemohou.  Pořídíme fotografie z prvních okamžiků dětí ve škole, které si pak budou moci rodiče stáhnout (z fotogalerie zajištěné heslem).  Třídní učitelky pak přivedou děti před budovu školy a předají je rodičům. Následovat bude informační schůzka pro rodiče. Pokud bude dítě doprovázet jen rodič, který se účastní schůzky, a nemělo by tedy s kým odejít, pohlídá ho po dobu informační schůzky vychovatelka školní družiny. 
  • Informační schůzky pro rodiče prvňáčků se může účastnit za každé dítě jen jeden zástupce, doporučujeme použít roušku, nutná je dezinfekce rukou. Schůzka začne přibližně v 9.30, bude se konat ve třídách. Rodiče se seznámí s třídní učitelkou, dostanou základní informace k výuce i pomůckám, informace o fungování školní družiny a školní jídelny, seznámí se také se školním informačním systémem Škola OnLine. Předpokládáme, že schůzka bude trvat zhruba hodinu. 

 Výuka v dalších dnech prvního týdne (2. až 4. září): 

  • Zatím se nebude vyučovat podle rozvrhu, proběhne vrácení a vydávání učebnic, prostor bude také pro adaptaci žáků na školní prostředí, které je třeba vzhledem k mimořádnému průběhu 2. pololetí minulého roku třeba věnovat zvýšenou pozornost. Informace o délce vyučování naleznete v rozvrhu žáka ve Škole OnLine.  Výuka dle rozvrhu začne v pondělí 7. září. 
  • Ztráty a nálezy z minulého školního roku budou k prohlédnutí a k vyzvednutí ve vestibulu školy ve dnech 1. až 4. září, pak budou nevyzvednuté věci zlikvidovány. 

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content