Pomůcky pro školní rok 2020/2021 – 2. stupeň

Pro žáky 2. stupně část pomůcek budeme opět nakupovat společně, žáci si také pomůcky částečně vybírají podle svých potřeb, počítáme samozřejmě také s využitím pomůcek z minulého roku. Níže uvádíme přehled základního potřebného vybavení. Bližší informace dostanou žáci od vyučujících na prvních vyučovacích hodinách.

Pracovní sešity: Vyučující jednotlivých předmětů sdělí rodičům, jaké pracovní sešity budou v tomto školním roce třeba, upřesní také jejich cenu, sešity objednáváme hromadně.

Psací potřeby: propisovací tužky nebo pera – nejméně dvě, případně náhradní náplň, dále tužka, guma, barevné tužky, nějaké barevné popisovače nebo zvýrazňovače, pravítko, nůžky, lepidlo

Sešity: Je možné nadále používat sešity z minulého školního roku, vyučující žákům sdělí, jaký typ sešitu pro daný předmět doporučují nebo z jakých variant si může žák vybrat. V sešitech bez linek je vhodné používat podložku, doporučujeme také obaly na sešity.

Pomůcky na matematiku: dlouhé pravítko, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko (a náhradní tuha), 2 tužky na rýsování a ořezávátko nebo mikrotužka a náhradní tuhy, guma na gumování, pastelky, 2 zvýrazňovače, lepítka

Tělesná výchova: sportovní oblečení a obuv

Výtvarná výchova: pomůcky budou nakoupeny společně, vyučující ještě upřesní, jaká částka se bude vybírat

Pracovní činnosti: materiál se bude nakupovat společně, vyučující upřesní, jaká částka se bude vybírat

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content