Pomůcky pro školní rok 2020/2021 – 2. stupeň

Pro žáky 2. stupně část pomůcek budeme opět nakupovat společně, žáci si také pomůcky částečně vybírají podle svých potřeb, počítáme samozřejmě také s využitím pomůcek z minulého roku. Níže uvádíme přehled základního potřebného vybavení. Bližší informace dostanou žáci od vyučujících na prvních vyučovacích hodinách.

Pracovní sešity: Vyučující jednotlivých předmětů sdělí rodičům, jaké pracovní sešity budou v tomto školním roce třeba, upřesní také jejich cenu, sešity objednáváme hromadně.

Psací potřeby: propisovací tužky nebo pera – nejméně dvě, případně náhradní náplň, dále tužka, guma, barevné tužky, nějaké barevné popisovače nebo zvýrazňovače, pravítko, nůžky, lepidlo

Sešity: Je možné nadále používat sešity z minulého školního roku, vyučující žákům sdělí, jaký typ sešitu pro daný předmět doporučují nebo z jakých variant si může žák vybrat. V sešitech bez linek je vhodné používat podložku, doporučujeme také obaly na sešity.

Pomůcky na matematiku: dlouhé pravítko, krátké pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko (a náhradní tuha), 2 tužky na rýsování a ořezávátko nebo mikrotužka a náhradní tuhy, guma na gumování, pastelky, 2 zvýrazňovače, lepítka

Tělesná výchova: sportovní oblečení a obuv

Výtvarná výchova: pomůcky budou nakoupeny společně, vyučující ještě upřesní, jaká částka se bude vybírat

Pracovní činnosti: materiál se bude nakupovat společně, vyučující upřesní, jaká částka se bude vybírat

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content