stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Dotazník – zkušenosti s distanční výukou

Dotazník – zkušenosti s distanční výukou

Vážení rodiče,

Městská část Praha 3 provádí anonymní dotazníkové šetření, jehož cílem je získat informace o zkušenostech rodičů s distanční výukou. Výstupy pak poslouží k k tomu, aby byla distanční výuka, pokud ji bude třeba využít, lépe přizpůsobena potřebám dětí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut. Pokud se rozhodnete do dotazníkového šetření zapojit, můžete dotazník vyplnit na tomto odkazu: dotazník pro rodiče

Skip to content