Dotazník – zkušenosti s distanční výukou

Vážení rodiče,

Městská část Praha 3 provádí anonymní dotazníkové šetření, jehož cílem je získat informace o zkušenostech rodičů s distanční výukou. Výstupy pak poslouží k k tomu, aby byla distanční výuka, pokud ji bude třeba využít, lépe přizpůsobena potřebám dětí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut. Pokud se rozhodnete do dotazníkového šetření zapojit, můžete dotazník vyplnit na tomto odkazu: dotazník pro rodiče

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content