Platba za školní družinu – převedení části úhrady z minulého školního roku

Úhrada za školní družinu  za období od září do prosince 2020 je stanovena na 1 000,- Kč. Od této částky se odečítá poměrná část úhrady za období od ledna do června 2020, tedy za období uzavření škol, a to následujícím způsobem:

  • za žáka, který od uzavření škol 11. 3. 2020 do konce školního roku nebyl přítomen ve škole ani po obnovení provozu škol, nebo ve škole přítomen byl, ale neúčastnil se odpoledních vzdělávacích aktivit, se převádí 750,- Kč, za období od září do prosince 2020 tak zákonný zástupce uhradí  částku 250,- Kč;
  • za žáka, který docházel do školy po obnovení provozu 25. 5. 2020 a účastnil se odpoledních vzdělávacích aktivit, se převádí 500,- Kč, zákonný zástupce tak uhradí částku 500,- Kč;
  • žáci nově zapsaní do školní družiny platí úhradu v plné výši, tedy 1 000,- Kč.

Pokyny k provádění plateb naleznete v tomto článku

Další články:

Osobnosti českých vynálezů

V dubnu – Science show, návštěva Technického muzea, pokusy a Česko běží modře – běh pro autismus. Dubnová challenge pro Anetku, která trpí DMO. Děkuji

Skip to content