stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Kroužky ve škole 2020/21

Kroužky ve škole 2020/21

Vážení rodiče,

rádi bychom v naší škole v letošním školním roce otevřeli tyto kroužky:

Na školní kroužky přihlašujte děti přes Školu OnLine ze svého účtu, tzn. z účtu rodiče. V horní liště zvolte Ostatní moduly, dále Zápis na školní akce – zde vyberte příslušný kroužek a dítě přihlaste. 

Na ostatní kroužky přihlašujte děti podle instrukcí v Nabídce kroužků ve školním roce 2020_21 (přes web nebo e-mail externího organizátora).

Přihlašovat děti na kroužky lze v termínu od 16. 9. (00:00 hodin) do 23. 9. (00:00 hodin).

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou kroužky ve škole zahájeny 1. 10. 2020.

PLATBY 

  • školní kroužky –  na účet školy od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020
  • děti, které navštěvovaly sportovní kroužek v 2. pololetí minulého školního roku zaplatí za 1. pololetí 200,- (převádí se poměrná část 400,- Kč), pokud děti ve sportovním kroužku letos nepokračují, poměrná část bude vrácena
  • poměrné částky plateb za zájmové kroužky se nepřevádějí a  budou vráceny
  • informace k platbám kroužků externích organizátorů naleznete na jejich webových stránkách

Pokyny k provádění plateb naleznete v tomto článku

Skip to content