Výuka a provoz školy od 4. ledna – aktualizováno

PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA POKRAČUJÍ NADÁLE (OD 23. LEDNA) V UVEDENÉM REŽIMU, O ZMĚNÁCH (NÁVRATU K PREZENČNÍ VÝUCE VE ŠKOLE) VÁS BUDEME INFORMOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY ONLINE Aktualizováno – ministerstvo školství prodloužilo platnost pokynů do 22. ledna,[…]

Hodnocení žáků za 1. pololetí a předávání vysvědčení

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 a předání vysvědčení proběhne podle Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, konkrétně takto: Hodnocení žáků proběhne v souladu s[…]

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče,  níže naleznete ke stažení formuláře potřebné pro přijímací řízení na střední školy a také aktualizované informace k průběhu přijímacího řízení. S dotazy se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Helenu Černou, která má ve škole na starosti přijímací řízení[…]