Organizace začátku školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 1. září

 • žáci 1. tříd a přípravné třídy mají zvláštní organizaci zahájení školního roku – viz níže
 • žáci 3. ročníku a žáci 6. ročníku mají sraz s třídními učiteli před školou v 7.45, do budovy školy pak půjdou společně
 • ostatní žáci přicházejí do školy postupně a jdou rovnou do svých tříd, příchod žáků 1. stupně je možný od 7.30, příchod žáků 2. stupně od 7.40
 • ve třídách provedou žáci pod dohledem třídních učitelů odběr vzorků ze slin pro PCR testování – o testování více ZDE
 • žáci 2. až 9. ročníku mají konec vyučování v 8.45
 • školní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30
 • výdej obědů ve školní jídelně je organizován jinak než v běžných vyučovacích dnech – více ZDE 
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření

Zahájení školního roku v 1. třídách a v přípravné třídě:

 • v 8.15 slavnostní přivítání před školou (třídní učitelky budou od 8.00 připraveny před školou s označením třídy)
 • třídy s třídními učitelkami odcházejí do školy, dovnitř do budovy školy mohou každé dítě doprovodit nejvýše 2 osoby, které použijí ochranu nosu a úst (respirátor)
 • po přivítání dětí ve třídě proběhne odběr vzorků na PCR testy, dítěti může asistovat jeden z rodičů
 • přibližně v 9.15 končí zahájení školního roku pro děti, dítě buď odvede jeden z rodičů (nebo jiný člen rodiny), nebo může být po dobu informační třídní schůzky ve školní družině
 • následují informační třídní schůzky pro rodiče (účast vždy jen jeden rodič za každé dítě)

Vyučování ve dnech 2. a 3. září

 • vydávání učebnic, třídnické záležitosti, žáci jsou ve třídách spolu s třídními učiteli
 • vyučování na 1. stupni trvá 4 vyučovací hodiny (do 11.45), školní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30
 • vyučování na 2. stupni trvá 5 vyučovacích hodin (do 12.40)
 • 1. třídy mají zkrácené vyučování  – rodiče budou informováni na schůzce 1. září
 • obědy ve školní jídelně jsou organizovány postupně tak, aby nedocházelo k mísení různých skupin (třídy doprovází třídní učitelé nebo vychovatelky), všichni žáci přihlášení ke stravování již mají přihlášený oběd
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření
 • ztráty a nálezy – věci, které zůstaly zapomenuté ve škole v minulém školním roce, bude možné si vyzvednout ve vestibulu do 3. 9., pak budou zlikvidovány

Vyučování v týdnu od 6. do 10. září

 • probíhá výuka podle rozvrhu (viz Škola OnLine), ale žáci se učí ve svých kmenových učebnách, nepřecházejí mezi učebnami 
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30
 • 6. září po příchodu do školy proběhne testování žáků na covid-19

Vyučování od 13. září

 • probíhá výuka podle rozvrhu, žáci přecházejí mezi učebnami podle rozvrhu
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30

Třídní schůzky v úterý 14. září

 • od 16.30 třídní schůzka pro rodiče žáků 6. tříd (seznámení s vyučujícími a schůzka s třídním učitelem)
 • od 17.00 třídní schůzky pro ostatní třídy (kromě přípravné třídy a 1. tříd)
 • všichni zúčastnění musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (respirátor) a provést po příchodu dezinfekci rukou

Další články:

Aktuálně ve škole (42. týden)

pracoviště Lobkovicovo V pondělí 17. 6. se od 16:00 uskuteční schůzka rodičů budoucích dětí v přípravné třídě (pracoviště Lobkovicovo).  V úterý 18. 6. se koná od 16:00

Aktuálně ve škole (41. týden)

pracoviště Lobkovicovo Tento týden probíhají obhajoby Absolventských prací 9. ročníku. V pondělí 10. 6. 8.B a 8.C navštíví Národní muzeum. V úterý 11. 6. od

Skip to content