Organizace začátku školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 1. září

 • žáci 1. tříd a přípravné třídy mají zvláštní organizaci zahájení školního roku – viz níže
 • žáci 3. ročníku a žáci 6. ročníku mají sraz s třídními učiteli před školou v 7.45, do budovy školy pak půjdou společně
 • ostatní žáci přicházejí do školy postupně a jdou rovnou do svých tříd, příchod žáků 1. stupně je možný od 7.30, příchod žáků 2. stupně od 7.40
 • ve třídách provedou žáci pod dohledem třídních učitelů odběr vzorků ze slin pro PCR testování – o testování více ZDE
 • žáci 2. až 9. ročníku mají konec vyučování v 8.45
 • školní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30
 • výdej obědů ve školní jídelně je organizován jinak než v běžných vyučovacích dnech – více ZDE 
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření

Zahájení školního roku v 1. třídách a v přípravné třídě:

 • v 8.15 slavnostní přivítání před školou (třídní učitelky budou od 8.00 připraveny před školou s označením třídy)
 • třídy s třídními učitelkami odcházejí do školy, dovnitř do budovy školy mohou každé dítě doprovodit nejvýše 2 osoby, které použijí ochranu nosu a úst (respirátor)
 • po přivítání dětí ve třídě proběhne odběr vzorků na PCR testy, dítěti může asistovat jeden z rodičů
 • přibližně v 9.15 končí zahájení školního roku pro děti, dítě buď odvede jeden z rodičů (nebo jiný člen rodiny), nebo může být po dobu informační třídní schůzky ve školní družině
 • následují informační třídní schůzky pro rodiče (účast vždy jen jeden rodič za každé dítě)

Vyučování ve dnech 2. a 3. září

 • vydávání učebnic, třídnické záležitosti, žáci jsou ve třídách spolu s třídními učiteli
 • vyučování na 1. stupni trvá 4 vyučovací hodiny (do 11.45), školní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30
 • vyučování na 2. stupni trvá 5 vyučovacích hodin (do 12.40)
 • 1. třídy mají zkrácené vyučování  – rodiče budou informováni na schůzce 1. září
 • obědy ve školní jídelně jsou organizovány postupně tak, aby nedocházelo k mísení různých skupin (třídy doprovází třídní učitelé nebo vychovatelky), všichni žáci přihlášení ke stravování již mají přihlášený oběd
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření
 • ztráty a nálezy – věci, které zůstaly zapomenuté ve škole v minulém školním roce, bude možné si vyzvednout ve vestibulu do 3. 9., pak budou zlikvidovány

Vyučování v týdnu od 6. do 10. září

 • probíhá výuka podle rozvrhu (viz Škola OnLine), ale žáci se učí ve svých kmenových učebnách, nepřecházejí mezi učebnami 
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor) ve společných prostorách, při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru, žáci, kteří nepodstoupí testování musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30
 • 6. září po příchodu do školy proběhne testování žáků na covid-19

Vyučování od 13. září

 • probíhá výuka podle rozvrhu, žáci přecházejí mezi učebnami podle rozvrhu
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30

Třídní schůzky v úterý 14. září

 • od 16.30 třídní schůzka pro rodiče žáků 6. tříd (seznámení s vyučujícími a schůzka s třídním učitelem)
 • od 17.00 třídní schůzky pro ostatní třídy (kromě přípravné třídy a 1. tříd)
 • všichni zúčastnění musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (respirátor) a provést po příchodu dezinfekci rukou

Další články:

4. školní týden na Perunce

V úterý 26. 9. jde přípravná třída na vycházku v okolí školy. Ve středu 27. 9. navštíví 4. třídy Poslaneckou sněmovnu. Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.

3. školní týden na Perunce

Ve středu 20. 9. 2023 se čtvrté třídy zúčastní akce Den stromů.  https://lhmp.cz/2023/08/17/pozvanka-prozijte-s-nami-den-stromu-v-kunratickem-lese/  

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkce jednoho člena  školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště Lobkovicovo, a  jednoho člena školské rady, který zastupoval zákonné zástupce za pracoviště

Skip to content