Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022

Na začátku školního roku probíhá plošné testování na všech českých školách. V tomto článku jsou uvedeny informace, které se týkají tohoto plánovaného testování, další testování může být organizováno celoplošně nebo jen v určitém regionu či škole na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle aktuální epidemické situace. V případě, že by bylo nařízeno další testování ve škole, budeme Vás o testování a jeho organizaci informovat.

Naše škola si zvolila možnost testování metodou PCR, která je jednak přesnější, jednak umožňuje provést úvodní testování pouze dvakrát. Testování žáků školy tedy proběhne ve dnech 1. září a 6. září, týká se všech žáků školy včetně žáků přípravných tříd.

Při testování PCR testem se bude provádět ODBĚR VZORKU SLIN VÝTĚREM Z ÚSTNÍ DUTINY .

Postup odběru vzorku:

Minimálně 30 minut před odběrem by si testovaný neměl čistit zuby, vyplachovat ústa ústní vodou, PÍT, JÍST, ANI ŽVÝKAT ŽVÝKAČKU.

Testovaný:

 • otevře obal (oddělí papír a folii na opačné straně, než je odběrový tampon) a vyjme plastovou tyčinku s tamponem
 • plastovou zkumavku s roztokem otevře otočením víčka
 • odkašle tak, aby se do úst dostaly sliny z krku
 • vloží tampon do ústní dutiny mezi zadní zuby a tvář a asi 15 sekund s ní lehce otáčí
 • vloží tyčinku do zkumavky
 • ulomí / ustřihne část držátka tyčinky, aby šla zkumavka zašroubovat
 • zašroubuje zkumavku a odevzdá ji učiteli

Pokud žák nebude ve škole v uvedené dny přítomen nebo přijde později, bude se testovat antigenními testy, v tom případě je však třeba provést testy tři: 1. září, 6. září a 9. září.

Testovat se nemusí žák, který:

 • má 14 dnů po plně dokončeném očkování proti onemocnění covid-19
 • je v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19 (v současné době je ochranná lhůta 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • doloží výsledek platného testu provedeného na odběrovém místě

Potvrzení, které tyto skutečnosti dokládá, musí žák předložit třídnímu učiteli před testováním, nebo ho může zákonný zástupce zaslat v elektronické podobě třídnímu učiteli předem. Škola informace zaeviduje.

Pokud žák testování nepodstoupí, může se účastnit prezenční výuky i dalších aktivit ve škole i ve školní družině, ale za dodržení těchto podmínek:

 • je povinen nosit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, tedy ve společných prostorách i v době výuky při sezení v lavici
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, na cvičení venku se musí převlékat s odstupem od ostatních
 • nesmí zpívat
 • při konzumaci jídla a nápojů musí dodržet odstup od ostatních, jídlo a nápoje konzumuje odděleně v určeném prostoru 
 • používá hygienické zařízení, které mu škola určí.

Zákonný zástupce, který si nepřeje, aby se dítě testování účastnilo, informuje o této skutečnosti písemně ředitelku školy (prostřednictvím třídního učitele).

Další články:

McDonald´s Cup

Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna proběhl v areálu SARA Pražačka 25. ročník fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Obou turnajů se účastnilo 9

LOB – Rodičovská brigáda

Milí rodiče, máme na Vás velkou prosbu, V SOBOTU 20. dubna od 9:00 (v případě deště v neděli 21. 4.) na zahradě školy sestavíme, nalakujeme a usadíme DŘEVĚNÝ

Skip to content