Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,  vzhledem k mimořádným opatřením vlády a jejich dopadu na výuku není možné hodnotit žáky za 2. pololetí školního roku běžným způsobem, zároveň je však třeba dodržet ustanovení školského zákona, podle kterého je hodnocení za druhé pololetí nezbytné pro postup[…]

Informace k výuce po dobu mimořádného opatření

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve školách. Z tohoto důvodu je od středy 11. 3. 2020 škola pro žáky uzavřena, vzdělávání žáků bude pokračovat doma, vyučující budou zadávat učivo prostřednictvím Školy[…]