Poděkování za Zahradní slavnost

18. června uspořádal Klub rodičů s pomocí kolektivu školy 7. zahradní slavnost. Děkuju všem, kteří přišli a vytvořili báječnou předprázdninovou atmosféru, a hlavně všem vystupujícím

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají:  na pracovišti Lobkovicovo v úterý 13. 9. 2022 od 17, 00 hodin pro šesté třídy

Kroužky ve škole 2020/21

AKTUALIZACE – Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY, KTERÉ BYLO VYHLÁŠENO 8. 10. 2020, SE ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ DÁLE POSOUVÁ, NEBUDOU FUNGOVAT AŽ DO KONCE

Přijetí ke vzdělávání

Plnění PŠD podle § 38 odst. 1, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Otevření prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milé děti, vzhledem k velkému počtu dětí, které podaly přihlášku ke vzdělávání do naší školy od příštího školního roku, jsem se

Skip to content