Přijetí žáka ze zahraniční školy

Pokud máte zájem o to, aby bylo ke vzdělávání přijato dítě, které se dosud vzdělávalo v zahraniční škole, je možné podat písemnou žádost o přijetí

Přestup z jiné základní školy

Zákonný zástupce žáka může požádat o přestup dítěte na jinou základní školu, přestup povoluje ředitel té školy, na kterou chce žák přestoupit, jemu se tedy

Skip to content